Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Anayasa Hukuku-IIHUK 1062016 - 2017T : 4+U : 045.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler(Ayrıldı) Prof. Dr. Yavuz ATAR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu dersin amacı, Osmanlı Devleti'nden günümüze kadarki anayasal gelişmeler ve bu gelişmelerin arka planını öğretmektir. Ayrıca şu anda yürürlükte olan Anayasanın genel ilkeleri ile temel kurumları hakkında bilgi vermektir.
Dersin İçeriğiDers, Sened-i İttifak´tan başlayarak 1876 Kânûn-i Esâsî'ye kadarki anayasal belgeler, 1876 Kânûn-i Esâsî, 1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu, 1961 Anayasası, 1982 Anayasası, 1982 Anayasası'nda yer alan devletin temel organ ve kurumlarını inceler.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci Türk anayasal sistemini değerlendirebilir ve güncel anayasal sorunları analiz edebilir. Ayrıca Devletin ana organlarını ve kurumlarını tespit edebilir ve değerlendirebilir.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ2Öğrenci Anayasa Hukukunun bilgi kaynaklarını açıklar.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ3Öğrenci hukuki uyuşmazlıklarda ve siyasi konularda anayasa hukukunun önemini değerlendirebilir ve Anayasa hükümlerine, davalara ve akademik görüşlere atıf yaparak hukuki sorunları çözebilir.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ4Öğrenci devlet şekillerini ve kuvvetler birliği sistemlerini açıklar.1, 2, 3, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSened-i İttifak'tan Başlayarak 1876 Kânûn-i Esâsî´ye Kadarki Anayasal Belgeler
2. Hafta1876 Kânûn-i Esâsî´nin Genel İlkeleri, Temel Organlar ve Kurumlar
3. Hafta1921 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ve 1924 Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda Genel İlkeler, Temel Organlar ve Kurumlar
4. Hafta1961 Anayasası'nın Genel İlkeleri, Temel Organlar ve Kurumlar
5. Hafta1982 Anayasası'nın Yapılması ve Genel İlkeler
6. Hafta1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi I
7. Hafta1982 Anayasası'nda Temel Hak ve Özgürlükler Rejimi II
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta1982 Anayasası Düzeninde Siyasi Partiler Hukuku
10. Hafta1982 Anayasası'nda Yasama Organı
11. Hafta1982 Anayasası'nda Yürütme Organı
12. Hafta1982 Anayasası'nda Yargı Organı
13. HaftaTürkiye Anayasa Mahkemesi ve Türkiye Anayasa Yargısı Düzeni
14. Hafta1982 Anayasası'na Göre Anayasanın Yapılması
15. Hafta1982 Anayasası'na Göre Anayasanın Değiştirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuBülent Tanör/Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasası'na göre Anayasa Hukuku, Beta, 16. Baskı, İstanbul 2016. Bülent Tanör, Osmanlı-Türk Anayasal Gelişmeleri, YKY, 26. Baskı, İstanbul 2016.
Diğer KaynaklarŞeref Gözübüyük, Türk Anayasaları, Turhan, 19. Baskı, İstanbul 2013.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Final70
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi14.004.0056.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü123
Toplam İş Yükü / 25 (s)123 / 25
Dersin AKTS Kredisi5

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"