Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Medeni Hukuk-IHUK 1032016 - 2017T : 4+U : 046.0

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDekan V. Mustafa ATEŞ
Dersi VerenlerDekan V. Mustafa ATEŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Genel olarak hukuk, hukukun temel kavramları, Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri ile Kişilik Hukukuna ilişkin temel kavramlar, kurum ve kuralların ayrıntılı şekilde analizi ve öğrencinin bu konulardaki gerekli bilgilerle mücehhez kılınmasıdır.
Dersin İçeriğiHukukun temel kavramları, Medeni Hukukun Başlangıç Hükümleri, kişiliğin başlangıcından sona ermesine kadar Kişilik Hukukunun kapsamına giren tüm konuları (ehliyetler, kişilik hakları, ikametgâh, kişiliğin korunması, tüzel kişilik) içerir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Öğrenci genel olarak Medeni Hukuk hakkında bilgi sahibi olur.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ2Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku'na ilişkin temel kavramları tanımlar.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ3Öğrenci hakların kazanılması, kaybedilmesi ve korunması arasındaki neden sonuç ilişkisini açıklar.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ4Öğrenci dernek ve vakıf tüzel kişilerinin hukuki özelliklerini açıklar.1, 2, 3, 12, 15A
ÖÇ5Öğrenci hakkı tanımlar, türlerine ayırır, onları sınıflandırabilir.1, 2, 3, 12, 15A
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 2:Soru-Cevap, 3:Tartışma, 12:Örnek Olay, 15:Problem Çözme
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyal Düzen Kuralları ve Hukuk Kavramının MahiyetiOkuma / Ör. Olay analizi
2. HaftaMedeni Hukuk Kavramı, Kaynakları ve UygulanmasıOkuma / Ör. Olay analizi
3. HaftaHak Kavramı ve Hukuki MahiyetiOkuma / Ör. Olay analizi
4. HaftaHakların Kazanılması ve Kaybedilmesi; Hukuki Olay, Hukuki Fiil ve Hukuki İşlem KavramlarıOkuma / Ör. Olay analizi
5. Haftaİyiniyet Kuralı ve Hakların Kazanılması ve Kaybedilmesiyle Hukuki İlişkilerdeki RolüOkuma / Ör. Olay analizi
6. HaftaDürüstlük Kuralı ve Hukuki İlişkilerdeki RolüOkuma / Ör. Olay analizi
7. HaftaHakların KorunmasıOkuma / Ör. Olay analizi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKişi ve Kişilik Kavramları, Kişiliğin Başlangıcı ve Sona ErmesiOkuma / Ör. Olay analizi
10. HaftaKişinin Ehliyeti Kavramı ve Hak EhliyetiOkuma / Ör. Olay analizi
11. HaftaKişinin Fiil Ehliyeti ve MahiyetiOkuma / Ör. Olay analizi
12. HaftaKişinin Adı, İkametgâhı, Hısımlık ve Kişisel Durum SicilleriOkuma / Ör. Olay analizi
13. HaftaKişilik Hakları ve KorunmasıOkuma / Ör. Olay analizi
14. HaftaTüzel Kişiliğin Mahiyeti, DerneklerOkuma / Ör. Olay analizi
15. HaftaTüzel Kişilik Olarak VakıflarOkuma / Ör. Olay analizi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuOğuzman, Kemal/Barlas, Nami, Medeni Hukuk-Giriş, Kaynaklar, Temel Kavramlar, Vedat, 22. Baskı, İstanbul 2016. Akipek, Jale/Akıntürk, Turgut/Ateş Karaman, Derya, Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri, Kişiler Hukuku, Beta Yayınları, 12. Baskı, 2015. Oğuzman, Kemal/Seliçi, Özer/Oktay-Özdemir, Saibe, Kişiler Hukuku, Filiz, 16. Baskı, İstanbul 2016.
Diğer KaynaklarDural, Mustafa/Sarı, Suat, Türk Özel Hukuku Cilt I, Temel Kavramlar ve Medeni Kanunun Başlangıç Hükümleri, Filiz, 11. Baskı, İstanbul 2016. Dural, Mustafa/Öğüz, Tufan, Türk Özel Hukuku Cilt II, Kişiler Hukuku, Filiz, 17. Baskı, İstanbul 2016.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1İlgili hukuk dalının temel kavramlarında temel bilgileri anlama ve kullanabilme, değerlendirme ve yorum yapabilme, ekonomik gelişmeleri analiz edebilme, mali konularda görüş bildirebilme, çeşitli mali sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmaX
PÇ2Hukuk sistemlerine, kurallarına ve yorum yöntemlerine ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilmeX
PÇ3İlgili hukuk dalına ait süreçlerine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilme, yaptırım işlemleri, hukuk kuramlarının yürürlüğe girmesi ve uygulanması konularında temel bilgilere sahip olmaX
PÇ4İyiniyet, dürüstlük gibi konulara hâkim olma ve bunları yorumlayabilmeX
PÇ5Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ6Gerek kamunun gerekse de özel kesimin gereksinim duyduğu yüksek becerili elemanlarda olması gereken; yeterli düzeyde genel hukuk bilgisine sahip olmaX
PÇ7Liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmaX
PÇ8Bir yabancı dilde bilgi sahibi olup, bu niteliklerini sözlü ve yazılı iletişimde kullanabilmeX
PÇ9Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olmaX
PÇ10İlgili hukuk alanında kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgi sahibi olma ve gerekli yazılımları kullanabilme becerisini göstermeX
PÇ11Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, bilgilerini ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, ikna gücü yüksek, eleştirel düşünebilme, alternatif çözümler üretebilme, ve bilgileri analiz etme becerisine sahip, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmaX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.004.0064.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi10.004.0040.0000
3Ara Sınav1.001.001.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.002.002.0000
Toplam İş Yükü107
Toplam İş Yükü / 25 (s)107 / 25
Dersin AKTS Kredisi4

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"