Çalışma İmkanları


Hukuk Fakültesi mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir, yetkiyi kullanabilir ve/veya statüye sahip olabilir. Hukukçular sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir. Öncelikle sadece Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilecekleri, Hakimlik, Avukatlık ve Noterlik mesleklerini icra edebilir.

Siyasi partilerin her kademesinde; milletvekili, bakan vb. olarak siyasi hayatta; emniyet mensubu, vali, müsteşar, yönetici, vb. olarak devletin merkez ve taşra yönetiminin her düzeyinde; başkan veya üye olarak yerel yönetimlerde; kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli birimlerinde; üye veya yönetici sıfatıyla derneklerde, vakıflarda, sendikalarda ve diğer toplumsal kuruluşlarda; yönetim kurulu üyesi, genel müdür, denetçi, uzman ya da danışman hukuk müşaviri vb. olarak şirketlerde görev yapabilirler. Ayrıca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organlarında görev alabilir, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğundan başlayarak büyükelçiliğe kadar yükselebilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"