Mustafa ATEŞ, Prof. Dr., Bölüm Başkanı

Doktora Ankara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Özel Hukuk , Medeni Hukuk , Fikri Mülkiyet Hukuku , Rekabet Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~mustafa-ates

Ali Rıza OKUR, Prof. Dr.

Doktora İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları: İŞ HUKUKU, SAĞLIK, SOSYAL GÜVENLİK

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-okur

Halil KALABALIK, Prof. Dr.

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~halil-kalabalik

Şükrü KARATEPE, Prof. Dr.

Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Araştırma Alanları: ANAYASA HUKUKU, KAMU HUKUKU

Web: akademik.izu.edu.tr/~sukru-karatepe

Bülent KENT, Koordinatör Vekili, Doç. Dr.

Doktora Berlin Freie (özgür) Üniversitesi

Araştırma Alanları: İdari Yargılama Hukuku , Enerji Hukuku , İdare Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~bulent-kent

Ali Emrah BOZBAYINDIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Köln Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~emrah-bozbayindir

Fatih SERBEST, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Kings College London

Araştırma Alanları: Milletlerarası Ticaret Hukuku , Milletlerarası Ticari Tahkim , Milletlerarası Özel Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-serbest

Gülşah BOSTANCI BOZBAYINDIR, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Galatasaray Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku , Avrupa Birliği Hukuku , ceza hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~gulsah-bozbayindir

Murat YILDIRIM, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Mali Hukuk , Özel Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~murat-yildirim

Ramazan ARITÜRK, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları: Kamu Hukuku

Web: akademik.izu.edu.tr/~ramazan-ariturk

Selim BİÇEN, Yrd.Doç.Dr.

Doktora Aberystwyth

Araştırma Alanları: Hukuk , KAMU HUKUKU

Web: akademik.izu.edu.tr/~selim-bicen

Yusuf AŞKIN, Öğr. Gör.

Araştırma Alanları: Osmanlıca, Hukuk İngilizcesi, Türk Hukuk Tarihi, İslam Hukuku, Hukuk Tarihi

Web: akademik.izu.edu.tr/~yusuf-askin

Ali Furkan ÜNSAL, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~ali-unsal

Fatih ÖLMEZ, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~fatih-olmez

Muhammed Afif KAYA, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~muhammed-kaya

Tahsin Furkan ÇİÇEK, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~tahsin-cicek

Yıldız SEKBAN, Arş. Gör.

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~yildiz-sekban

Abdurrahman SAVAŞ, Yrd.Doç.Dr. *

Doktora Selçuk Üniversitesi

Araştırma Alanları: Medeni Hukuk

Web: akademik.izu.edu.tr/~abdurrahman-savas

Mükerrem Onur BAŞAR, Yrd.Doç.Dr. **

Araştırma Alanları:

Web: akademik.izu.edu.tr/~mukerrem-basar

* 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

** 2547 Sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca görevlendirilmiştir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"