Genel Sekreterlik


Yrd. Doç. Dr. Ömer ÖZBEK, Genel Sekreter

E-mail: omer.ozbek  
Telefon: 0 (212) 692 96 11
Faks: 0 (212) 693 82 29

Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yapar.

Görevleri;

Üniversite idari teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında rektöre öneride bulunmak,
Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak,
Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek,
Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

 

 

Genel Sekreter Asistanı

Ahmet TÜRKYILMAZ, Genel Sekreter Asistanı

E-mail: ahmet.turkyilmaz

Telefon: 0 (212) 692 9611

Faks: 0 (212) 693 82 29

 

 

E-mail: genelsekreterlik

 

 

 
PAYLAŞ :

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"