Öğrenim Ücretleri


Doktora programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 30.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir.  
 
Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 18.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir.  
 
Tezsiz yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti; Normal öğrenim süresince (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 15.000 TL (KDV dahil) olup, 12 eşit taksitle tahsil edilir. 
 
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir dersin ücreti;
Yüksek Lisans için; 1.500 TL. (KDV dahil), Doktora için; 3.000 TL. (KDV dahil)
 
Ödemeler, üniversitenin anlaşma yapmış olduğu banka sistemi üzerinden tahsil edilir.  
 
Aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu şirket veya kuruluş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"