Lisansüstü Programlarına Kayıt
 
Enstitümüz bünyesinde yer alan lisansüstü programlarına 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı için öğrenci alımı yapılacaktır.
 
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR  (Başvuru şartlarını  görmek için lütfen program isimlerine tıklayınız.)
 
BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
Başvuru Tarihi 12 Aralık 2016 - 13 Ocak 2017             
Yabancı Dil Sınavı                                             17 Ocak 2017 Saat: 11.00
Bilim Sınavı 19 Ocak 2017 Saat: 11.00

Sonuçların İlanı                                                            

24 Ocak 2017 Saat: 16.30
Kesin Kayıtlar 25 - 27 Ocak 2017
Doktora programına başvuru için; Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
 
YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği, İç mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama ve Endüstri Ürünleri Tasarımcılığı tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programlarına başvuru için; lisans mezunu olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için; ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak,
 
(Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)
 
Tezli yüksek lisans programı için; ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji mezunu olmak veya ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için; ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 60 puan almak,
 
Tezli yüksek lisans programı için; YDS’den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programına başvuru için; lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezli yüksek lisans programı için; YDS’den en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir. 
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  
 
Yüksek lisans programına başvuru için; lisans mezunu olmak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  
 
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Beslenme ve Diyetetik veya Gıda Mühendisliği mezunu olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için; ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına bavuru için ALES puan şartı aranmaz.
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programına başvuru için; Mimarlık, İnşaat Mühendisliği, İç Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Şehir ve Bölge Planlama veya Endüstri Ürünleri Tasarımcılığı mezunu olmak,
 
ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Bu programın dersleri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Halkalı kampüsünde verilmektedir.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   

 
Doktora Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 26.400 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 14.800 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılından başlamak üzere (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 13.200 TL (KDV dahil) olup, 10 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir ders 1.200 TL (KDV dahil)'dir.
 
Ödemeler, https://kampus.izu.edu.tr/odeme adresinden World, Bonus, Paraf ve Maximum özellikle kartlar ile 10 taksite kadar, Kuveyt Türk, Albaraka Türk  ve Halkbankası’nın Türkiyenin her ilindeki şubelerinden banka sistemi üzerinden 10 Taksite kadar taksitlendirme yapılabilir (Anlaşmalı banka seçeneğinde Banka geliri ispatlayıcı belge isteyebilir ).
 
Aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu şirket veya kuruluş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.  
Lisansüstü programlara başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 06 Ocak 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Sistemi' ndeki başvuru formunu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri başvuru sistemine yüklemeleri gerekmektedir. 
 
İletişim Bilgileri:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 444 97 98 (pbx)  Fax: 0 212 693 82 29
1- Online Başvuru Sistemi'ndeki başvuru formunu doldurmuş olmak,
2- Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesi,
3- Not döküm belgesi (Transkript) 
4- ALES sonuç belgesi (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir.)
5- Yabancı Dil Yeterlik Belgesi (Doktora ve Eğitim Dili %30 İngilizce olan programlara başvuran adaylardan istenir.)
 
Doktora Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim sınavının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %25’i ve bilim sınavının %25’i esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada mezuniyet notunun %50’si ve bilim sınavının %50’si esas alınır. Enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. 
 
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için adayların istenilen belgeleri son başvuru tarihi olan 06 Ocak 2017 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Sistemine yüklenmesi gerekmektedir.
 
NOT-1: Kabul edilen adayların listesi Üniversitemiz web sitesinden (www.izu.edu.tr) ilan edilecektir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
 
NOT-2: Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"