Lisansüstü Programlarına Kayıt
 
Enstitümüz bünyesinde yer alan lisansüstü programlarına 2016 - 2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı için öğrenci alımı yapılacaktır.
 
 
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR  (Başvuru şartlarını  görmek için lütfen program isimlerine tıklayınız.)
 
BAŞVURU VE KESİN KAYIT TARİHLERİ
 
Başvuru Tarihi 01 - 29 Ağustos 2016
Yabancı Dil Sınavı                                             31 Ağustos 2016 Saat: 11.00
Bilim Sınavı 05 Eylül 2016 Saat: 11.00

Sonuçların İlanı                                                            

07 Eylül 2016 Saat: 16.30
Kesin Kayıtlar 07 - 09 Eylül 2016
Doktora programına başvuru için; Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik tezli yüksek lisans programları mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan,
 
(Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)
 
Doktora programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak,
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; tezli yüksek lisans programı mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan,
 
Doktora programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak,
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; tezli yüksek lisans programı mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan,
 
Doktora programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak,
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Doktora programına başvuru için; Mimarlık veya inşaat mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama ve endüstri ürünleri tasarımcılığı tezli yüksek lisans mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan,
 
Doktora programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak,
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programlarına başvuru için; lisans bölümleri mezunu olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu olmak,
 
(Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)
 
Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümü mezunları ile ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 60 puan almak,
 
Tezli yüksek lisans programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 65 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan veya İZU’nun yapacağı İngilizce Dil Yeterlik Sınavından en az 65 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programına başvuru için; lisans bölümleri mezunu olmak ve ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan,
 
Yüksek lisans programına başvuracak adayların YDS, ÜDS veya  KPDS’den en az 55 puan veya ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan almak, 
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  
 
Yüksek lisans programına başvuru için; lisans bölümleri mezunu olmak,
 
Yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.  
 
Yüksek lisans programlarına başvuru için; Beslenme ve Diyetetik lisans mezunu olmak,
 
Tezli yüksek lisans programı için ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Tezsiz yüksek lisans programına başvuran adaylar için ALES puan şartı aranmaz.
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   
Yüksek lisans programına başvuru için; Mimarlık veya inşaat mühendisliği, iç mimarlık, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama ve endüstri ürünleri tasarımcılığı lisans mezunu olmak,
 
ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 55 puan almak,
 
Enstitü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.   

 
Doktora Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (4 yıl veya 8 yarıyıl) 26.400 TL (KDV dahil) olup, 09 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılından başlamak üzere normal öğrenim süresince (2 yıl veya 4 yarıyıl) 14.800 TL (KDV dahil) olup, 09 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programlarının öğrenim ücreti; 2016 – 2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılından başlamak üzere (1,5 yıl veya 3 yarıyıl) süresince 13.200 TL (KDV dahil) olup, 09 eşit taksitle tahsil edilir.
 
Bilimsel hazırlık programı kapsamında ek olarak alınan her bir ders 1.200 TL (KDV dahil)'dir.
 
Ödemeler, üniversitenin anlaşma yapmış olduğu banka sistemi üzerinden tahsil edilir.
 
Aynı şirket ve kuruluş çalışanlarının İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinin aynı veya birbirinden farklı lisansüstü programlarına kabul edilmeleri durumunda uygulanacak indirim oranı söz konusu şirket veya kuruluş ile İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi arasında yapılacak sözleşme ile belirlenir.  
Lisansüstü programlara başvuracak adayların son başvuru tarihi olan 29 Ağustos 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Online Başvuru Formu‘nu doldurmaları ve başvuru için istenen belgeleri basvurufbe e-mail adresine göndermeleri gerekmektedir. 
 
Not-1: Başvuru evraklarının dosya adı; adayın adı ve soyadı ile kayıt edilmesi gerekmektedir.
Not-2 : Başvuru evraklarının cep telefonu ile resimlerinin çekilmemesi gerekmektedir.
 
İletişim Bilgileri:
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü,
Halkalı Küçükçekmece / İSTANBUL Tel: 444 97 98 (pbx)  Fax: 0 212 693 82 29
1- Online Başvuru Formu'nu doldurmuş olmak,
2- Diploma*
3- Not döküm belgesi* 
4- ALES sonuç belgesi* (Doktora ve Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adaylardan istenir)
5- Yabancı Dil Yeterlik Belgesi* (Doktora ve Eğitim Dili %30 İngilizce olan programlara başvuran adaylardan istenir)
 
* Başvuru için istenen belgeler basvurufbe  e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
Not-1: Başvuru evraklarının dosya adı; adayın adı ve soyadı ile kayıt edilmesi gerekmektedir.
Not-2 : Başvuru evraklarının cep telefonu ile resimlerinin çekilmemesi gerekmektedir.
Doktora Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES’in %50’si, yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si, bilim sınavının %20’si ve yabancı dil puanının %10’u esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak doktora programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezli Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada ALES’in %50’si, mezuniyet notunun %25’i ve bilim sınavının %25’i esas alınır. Enstitü, yalnız ALES puanı ile de değerlendirme yaparak tezli yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir.
 
Tezsiz Yüksek Lisans Programı; Başvuran adayların değerlendirmeleri 100 tam not üzerinden yapılır ve hesaplamada mezuniyet notunun %50’si ve bilim sınavının %50’si esas alınır. Enstitü, yalnız lisans ağırlıklı genel not ortalaması ile de değerlendirme yaparak tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabul edebilir. 
 
Başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için istenen belgelerin son başvuru olan 29 Ağustos 2016 Cuma günü mesai saati bitimine kadar basvurufbe  e-mail adresine gönderilmesi gerekmektedir.
 
NOT-1: Kabul edilen adayların listesi Üniversitemiz web sitesinden (www.izu.edu.tr) ilan edilecektir. İlan edilen süreler içinde kesin kaydını yaptırmayan adaylar haklarını kaybederler.
 
NOT-2: Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"