Çift Anadal / Yandal


Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim süresince ücretsiz olarak çift anadal ve yandal yapabilirler.

Öğrencinin Çift Anadadal Programına başvurabilmesi için; anadal diploma programındaki ağırlıklı genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması gerekir.

Öğrencinin Yandal Programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.50 olması gerekir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"