Program Hakkında


Doktora Programı; 24 kredilik (Toplam 240 AKTS) 10 adet ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Doktora programını tamamlamanın normal süresi 8 yarıyıl, azami süresi 12 yarıyıldır.

Amaç:

Doktora Programının amacı, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konularında bilimsel araştırmalara katkıda bulunmak, ülkemizde gereksinim duyulan kaliteli öğretim üyesi ihtiyacını karşılayacak özgün çalışmalar yürütebilme becerisine sahip araştırmacılar yetiştirmektir.

Bölümümüzde kablosuz algılayıcı ağları, yapay zeka, veri kümeleme, veri madenciliği, yazılım mühendisliği, sinyal işleme, robotik vb. konular üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı öğrencilerine araştırmalarında katkıda bulunmakta ve onlara yeni ve güncel çalışma alanları sunmaktadır.

Hedefler:

Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği alanlarında öğretim üyelerinin araştırma yapabilmesi için insan kaynağına ihtiyaç vardır ve lisansüstü öğrencileri özellikle doktora, bu amaçla araştırma projelerinin parçası olacaktır. Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği doktora Programı, öğrencilerin teorik ve pratik formasyon kazanmalarını sağlayacak şekilde yapılandırılmıştır. Program, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği konularını içermekte olup  disipline arası özelliklere sahiptir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"