Yayınlar


2017 [toplam 2 yayın]

Information of Road Events by using Wireless Sensor Networks to Vehicles

Farzad KIANI, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler.


Secure Routing Protocol for Low-Power Medium/Large Scale Wireless Sensor Networks

Farzad KIANI, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


2016 [toplam 53 yayın]

2015 [toplam 44 yayın]

2014 [toplam 14 yayın]

2013 [toplam 35 yayın]

2012 [toplam 37 yayın]

2011 [toplam 34 yayın]

2010 [toplam 24 yayın]

2016 [toplam 6 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 6 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"