Yayınlar


2017 [toplam 4 yayın]

Electrical and Dielectric Characterization of Bi–La Ion-Substituted Barium Hexaferrites, Supercond Nov Magn (2016). doi:10.1007/s10948-016-3945-9

Bayram ÜNAL, Profesör

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Metin B, Heitman J. (2017) Sexual reproduction in dermatophytes. Mycopathologia, 182, 1-2:45-55

Banu METİN, Yardımcı Doçent

Türü: Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (Transactions)


Secure Routing Protocol for Low-Power Medium/Large Scale Wireless Sensor Networks

Farzad KIANI, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Border Security and Crossing Detection using Wireless Sensor Networks

Farzad KIANI, Yardımcı Doçent

Türü: Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


2016 [toplam 52 yayın]

2015 [toplam 44 yayın]

2014 [toplam 14 yayın]

2013 [toplam 35 yayın]

2012 [toplam 37 yayın]

2011 [toplam 35 yayın]

2010 [toplam 24 yayın]

2016 [toplam 6 yayın]

2015 [toplam 3 yayın]

2014 [toplam 6 yayın]

2013 [toplam 2 yayın]

2012 [toplam 1 yayın]

2011 [toplam 2 yayın]

2010 [toplam 1 yayın]

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"