Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
4Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
5Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
YETKİNLİKLER
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
6Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak
5Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
6Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak
    Öğrenme Yetkinliği
4Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
6Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak
    Alana Özgü Yetkinlik
4Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
4Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
5Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
3 Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
6Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri

Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi

Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

YETKİNLİKLER
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak

Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri

BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)

- Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç
-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

- Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme. - Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme.

- Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. - Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. - Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme

- Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, - Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme. - Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.


- Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir.

- Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. - Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. - Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. - Deney tasarlar, deney yapar, veri toplar sonuçları analiz eder ve yorumlar.

- Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır. - Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır.

- Bilgiye erişir ve bu amaçla kaynak araştırması yapar, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanır. - Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincindedir; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler. - Matematik, fen bilimleri ve kendi alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümleri için beraber kullanır. - Mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. - Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz eder ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlar; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygular. - Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. - Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin olarak çalışır.

Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak

    Öğrenme Yetkinliği
Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında doktora düzeyinde bilgi sahibi olmak

    Alana Özgü Yetkinlik
Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"