Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
1Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
1Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.
7Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
    Öğrenme Yetkinliği
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
    Alana Özgü Yetkinlik
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.
7Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
2Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
3Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
4Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
5Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
6Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.
7Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Alanındaki güncel bilgileri içeren tüm kaynaklarda ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.

-------

-------

Alanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

-------

-------

Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.

Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır

Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.

Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır

Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.

YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.

Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır

Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

    Öğrenme Yetkinliği
Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır

Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

    Alana Özgü Yetkinlik
Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır

Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.

Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.

Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.

Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.

Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"