Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
(Alana Özgü Yetkinlik)
Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"