Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
2Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
8Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme

Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme

Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme

YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
Eleştirel düşünme: Doktora düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme

Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme

Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme

Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Doktora düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında doktora düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama doktora düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme

Analitik düşünme: Doktora düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme

    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme

Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"