PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1Bilgisayar mühendisliği bilgilerini yeni bilgi üretmede kullanabilme ve araştırmalarda uygulayabilme becerileri
2Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye ileri düzeyde katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi
3Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp gerçekleme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi
4 Çok disiplinli ve disiplinler arası doktora düzeyinde araştırma yapabilme becerisi
5 Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri
6 Bilgisayar ve mühendislik bilimleri araştırmalarında araştırmacı düzeyinde bilgi sahibi olmak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"