Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
- Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
- Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
- Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
- Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
- Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
- Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
- Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
- Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
- Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
  1. Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme
  2. Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme
  3. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  4. Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme
  5. Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  6. Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme
  7. Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme

Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme

Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme

Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme

YETKİNLİKLER
    Alana Özgü Yetkinlik
Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme

Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilme

Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme

Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilme

Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilme

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme

Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilme

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"