Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
(Öğrenme Yetkinliği)
Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi.
Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
(Alana Özgü Yetkinlik)
Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
1Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
2Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
3Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
4Sunum ve İfade Becerisi: Mimari tasarım sürecinde,sunum ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi.
5Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
6Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
7Sürdürülebilir Tasarım: Mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını anlama becerisi.
8Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme becerisi.
9Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
10İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
Ulusal Düzey Yeterlilikleri Ulusal Alan Yeterlilikleri Program Öğrenme Çıktıları
BİLGİ
(Kurumsal, Olgusal)
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma.
 • Eleştirel Düşünme Becerisi: Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme becerisi.
 • Tasarım Becerisi; Mimari tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
BECERİ
(Bilişsel, Uygulamalı)
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.
 • Analitik Düşünme Becerisi: uygun bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama becerisi.
YETKİNLİKLER
(Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.
 • Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
 • Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
(İletişim ve Sosyal Yetkinlik)
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
 • Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
 • Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
(Alana Özgü Yetkinlik)
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.
 • Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
 • Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi
(Öğrenme Yetkinliği)
 • Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.
 • Araştırma ve Değerlendirme: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve kullanma becerisi.
 • Çevre ve Tasarım İlişkisi: Doğal, Yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama becerisi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"