Program Öğrenme Çıktıları


PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
- Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazandırma.
- Mimari Tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni bir araştırmaya yol gösterici yönde kullanma yetisi edinme.
- Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme becerisi.
- İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
- Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme.
- Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.
YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
- Mimari tasarımın kuramsal ve kılgısal alanlarında, ulusal ve uluslararası platformlarda, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle destekleyerek iletişim kurabilme.
- Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme becerisi.
    Öğrenme Yetkinliği
- Mimari tasarım konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama.
- Doğal, yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi
- Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.
- Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme.
    Alana Özgü Yetkinlik
- Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak, etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
- İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
- Mimari Tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni bir araştırmaya yol gösterici yönde kullanma yetisi edinme.
- Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.
    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
- İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
- Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazandırma.
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
  1. Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazandırma.
  2. Mimari Tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni bir araştırmaya yol gösterici yönde kullanma yetisi edinme.
  3. Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme becerisi.
  4. İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi
  5. Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme.
  6. Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.
  7. Mimari tasarımın kuramsal ve kılgısal alanlarında, ulusal ve uluslararası platformlarda, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle destekleyerek iletişim kurabilme.
  8. Mimari tasarım konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama.
  9. Doğal, yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi
  10. Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak, etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak
ULUSAL DÜZEY YETERLİLİKLERİ ULUSAL ALAN YETERLİLİKLERİ PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
BİLGİ (Kurumsal,Olgusal)
Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazandırma.

Mimari Tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni bir araştırmaya yol gösterici yönde kullanma yetisi edinme.

Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme becerisi.

İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi

BECERİ (Bilişsel,Uygulamalı)
Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme.

Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.

YETKİNLİKLER
    İletişim ve Sosyal Yetkinlik
Mimari tasarımın kuramsal ve kılgısal alanlarında, ulusal ve uluslararası platformlarda, sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle destekleyerek iletişim kurabilme.

Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme becerisi.

    Öğrenme Yetkinliği
Mimari tasarım konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama.

Doğal, yapma ve sosyal çevre ilişkilerini irdeleme, kavrama ve bilgiye dönüştürme, çevre ile insan arasındaki etkileşimi anlama becerisi

Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.

Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak önermeyi sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme.

    Alana Özgü Yetkinlik
Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak, etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini kazandırmak

İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi

Mimari Tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni bir araştırmaya yol gösterici yönde kullanma yetisi edinme.

Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal, kültürel ve yapay kaynak ve alanların korunması, sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını kavrama.

    Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
İnsan-çevre ilişkisi çerçevesinde mimari tasarım sürecinin tüm aşamalarını irdeleyebilme becerisi

Bir akademik araştırmayı eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi kazandırma.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"