Program Hakkında


Tezli Yüksek Lisans Programı; 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 4 yarıyıl, azami süresi 6 yarıyıldır.

Amaç:

Programın temel amacı; besin, beslenme ve/veya diyetetik alanında yetişmiş personelin vizyonunu evrensel değerler ve ülke gerçekleri ve gereksinimleri doğrultusunda genişletmek, aile ve toplum için sağlığı koruma, sürdürme, geliştirme aktivitelerini planlama ve yürütme, sağlığın bozulması durumunda ise; bireyin gereksinim duyduğu tıbbi beslenme tedavisi uygulama bilgisine sahip, yaşam boyu öğrenme ilkelerini benimsemiş, ulusal ve uluslar arası tanınırlığa, uygulama ve araştırma yapabilecek mesleki yeterliliğe ulaşmış uzman personel haline getirmektir.

Hedefler:

Programın temel hedefi; evrensel standartlarda beslenme ve diyetetik eğitimini sürdürerek, toplumun sürekli değişen ve gelişen besin gereksinimlerine yanıt verecek, yeniliklere, değişime, bilimsel gelişmelere ve rekabete açık,  beslenme ve diyetetik alanında bakım, eğitim, araştırma, yönetim ve liderlikte değişim ajanı olabilen evrensel insan hakları ve değerlerine saygılı, bilimsel araştırma bilgi ve becerisine sahip, otonom, sorumluluk üstlenebilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda mesleki özgüveni olan, üretken ve mutlu bireyler yetiştirmektir. ?

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"