Ölçme ve Değerlendirme


Doktora programı 24 kredilik (Toplam 120 AKTS) 8 adet ders ve tez çalışmasından oluşur. Dersler vize, ödev, uygulama ve final sınavları ile değerlendirilir. Tez çalışmasında öğrenci kendisiyapacağı çalışma konusuna göre danışmanın yönlendirmesi ile birlikte gerekli hazırlıkları yaparak tezini yapar.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"