Ölçme ve Değerlendirme


Tezsiz Yüksek Lisans Programı; 30 kredilik (Toplam 90 AKTS) 10 adet ders ve proje çalışmasından oluşur. Bu programı tamamlamanın normal süresi 2 yarıyıl, azami süresi 3 yarıyıldır. 

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"