Mezuniyet Şartları


Derslerini başarı ile tamamlamak, ağırlıklı genel not ortalaması 2.50 ve üzeri olmak ve tez sınavında başarılı olmak şartıyla; ciltlenmiş tezin en az iki kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren en geç bir ay içinde enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye tezli yüksek lisans diploması verilir.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"