Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji mezunu olmak veya ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olmak,

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"