Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Tüm Mühendislik Fakülteleri Mezunları, Mimarlar, Teknik Eğitim Fakültesi Mezunları, Fen – Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya veya Biyoloji mezunu olmak veya ÇSGB’den alınmış C, B ya da A Sınıfı İSG Uzmanlık belgesine sahip olmak,

Tezli yüksek lisans programı için; ALES’ten (SAY-puan türünden) en az 60 puan almak,

Tezli yüksek lisans programı için; YDS veya YÖKDİL'den en az 65 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almak,

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"