Kabul Şartları


Yüksek lisans programlarına başvuru için; Gıda Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Zootekni, Süt ve Ürünleri Teknolojisi, Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Biyoloji, Çevre Mühendisliği, Genetik Mühendisliği, Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Eczacılık, Veteriner Fakültesi veya Beslenme ve Diyetetik mezunu olmak,

(Farklı disiplinlerden gelen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.)

Tezsiz yüksek lisans programına başvuru için ALES puan şartı aranmaz.

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"