Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6T%
Doktora Tezi 55555530%100.00
Doktora Tezi 55555530%100.00
Doktora Tezi 55555530%100.00
Doktora Tezi 55555530%100.00
Doktora Tezi 55555530%100.00
Doktora Tezi 55555530%100.00
İleri Veri Yapıları Sistemleri44534222%73.33
İleri Yapay Zeka24534523%76.67
Paralel Algoritmalar44353423%76.67
Örüntü Tanıma33243318%60.00
Büyük Veri Sistemleri34353220%66.67
Sosyal Ağlara Giriş33334319%63.33
İleri Sistem Enstegrasyonu42534422%73.33
Yapay Sinir Ağları45433322%73.33
Mobil Ad-hoc Ağlar33323418%60.00
Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği33433319%63.33
Yapay Sinir Ağları45433322%73.33
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini Anlama44443423%76.67
İleri Doğal Dil İşleme42315318%60.00
Makine Görmesi44532321%70.00
Paralel Algoritmalar44353423%76.67
İleri Sinyal İşleme33553524%80.00
Sayısal VLSI Test Etme43333319%63.33
Mobil Robotların Modellemesi ve Kontrolü43445222%73.33
İleri Doğal Dil İşleme42315318%60.00
İleri Veri Madenciliği34342420%66.67
İleri Bilgisayar Mimarisi0000000%0.00
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri0000000%0.00
Mühendislikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri0000000%0.00
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri0000000%0.00
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-I0000000%0.00
Mühendislikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri0000000%0.00
İleri Yazılım Mühendisliği0000000%0.00
Bulut Bilişimi0000000%0.00
Görüntü İşleme0000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
İleri Veri Yapıları SistemleriÇÇÇOÇO
İleri Yapay ZekaOÇÇOÇÇ
Paralel AlgoritmalarÇÇOÇOÇ
Örüntü TanımaOOOÇOO
Büyük Veri SistemleriOÇOÇOO
Sosyal Ağlara GirişOOOOÇO
İleri Sistem EnstegrasyonuÇOÇOÇÇ
Yapay Sinir AğlarıÇÇÇOOO
Mobil Ad-hoc AğlarOOOOOÇ
Kriptografi ve Bilgisayar GüvenliğiOOÇOOO
Yapay Sinir AğlarıÇÇÇOOO
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini AnlamaÇÇÇÇOÇ
İleri Doğal Dil İşlemeÇOOAÇO
Makine GörmesiÇÇÇOOO
Paralel AlgoritmalarÇÇOÇOÇ
İleri Sinyal İşlemeOOÇÇOÇ
Sayısal VLSI Test EtmeÇOOOOO
Mobil Robotların Modellemesi ve KontrolüÇOÇÇÇO
İleri Doğal Dil İşlemeÇOOAÇO
İleri Veri MadenciliğiOÇOÇOÇ
İleri Bilgisayar MimarisiAAAAAA
Uyarlamalı Kontrol SistemleriAAAAAA
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAA
Uyarlamalı Kontrol SistemleriAAAAAA
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-IAAAAAA
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAA
İleri Yazılım MühendisliğiAAAAAA
Bulut BilişimiAAAAAA
Görüntü İşlemeAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
İleri Veri Yapıları Sistemleri
İleri Yapay Zeka
Paralel Algoritmalar
Örüntü Tanıma
Büyük Veri Sistemleri
Sosyal Ağlara Giriş
İleri Sistem Enstegrasyonu
Yapay Sinir Ağları
Mobil Ad-hoc Ağlar
Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği
Yapay Sinir Ağları
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini Anlama
İleri Doğal Dil İşleme
Makine Görmesi
Paralel Algoritmalar
İleri Sinyal İşleme
Sayısal VLSI Test Etme
Mobil Robotların Modellemesi ve Kontrolü
İleri Doğal Dil İşleme
İleri Veri Madenciliği
İleri Bilgisayar MimarisiXXXXXX
Uyarlamalı Kontrol SistemleriXXXXXX
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXX
Uyarlamalı Kontrol SistemleriXXXXXX
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-IXXXXXX
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXX
İleri Yazılım MühendisliğiXXXXXX
Bulut BilişimiXXXXXX
Görüntü İşlemeXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"