Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
Doktora Tezi 555555
Doktora Tezi 555555
Doktora Tezi 555555
Doktora Tezi 555555
Doktora Tezi 555555
Doktora Tezi 555555
İleri Veri Yapıları Sistemleri445342
İleri Yapay Zeka245345
Paralel Algoritmalar443534
Örüntü Tanıma332433
Büyük Veri Sistemleri343532
Sosyal Ağlara Giriş333343
İleri Sistem Enstegrasyonu425344
Yapay Sinir Ağları454333
Mobil Ad-hoc Ağlar333234
Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği334333
Yapay Sinir Ağları454333
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini Anlama444434
İleri Doğal Dil İşleme423153
Makine Görmesi445323
Paralel Algoritmalar443534
İleri Sinyal İşleme335535
Sayısal VLSI Test Etme433333
Mobil Robotların Modellemesi ve Kontrolü434452
İleri Doğal Dil İşleme423153
İleri Veri Madenciliği343424
İleri Bilgisayar Mimarisi000000
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri000000
Mühendislikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri000000
Uyarlamalı Kontrol Sistemleri000000
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-I000000
Mühendislikte Bilimsel Araştırma Yöntemleri000000
İleri Yazılım Mühendisliği000000
Bulut Bilişimi000000
Görüntü İşleme000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
Doktora Tezi ÇÇÇÇÇÇ
İleri Veri Yapıları SistemleriÇÇÇOÇO
İleri Yapay ZekaOÇÇOÇÇ
Paralel AlgoritmalarÇÇOÇOÇ
Örüntü TanımaOOOÇOO
Büyük Veri SistemleriOÇOÇOO
Sosyal Ağlara GirişOOOOÇO
İleri Sistem EnstegrasyonuÇOÇOÇÇ
Yapay Sinir AğlarıÇÇÇOOO
Mobil Ad-hoc AğlarOOOOOÇ
Kriptografi ve Bilgisayar GüvenliğiOOÇOOO
Yapay Sinir AğlarıÇÇÇOOO
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini AnlamaÇÇÇÇOÇ
İleri Doğal Dil İşlemeÇOOAÇO
Makine GörmesiÇÇÇOOO
Paralel AlgoritmalarÇÇOÇOÇ
İleri Sinyal İşlemeOOÇÇOÇ
Sayısal VLSI Test EtmeÇOOOOO
Mobil Robotların Modellemesi ve KontrolüÇOÇÇÇO
İleri Doğal Dil İşlemeÇOOAÇO
İleri Veri MadenciliğiOÇOÇOÇ
İleri Bilgisayar MimarisiAAAAAA
Uyarlamalı Kontrol SistemleriAAAAAA
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAA
Uyarlamalı Kontrol SistemleriAAAAAA
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-IAAAAAA
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAA
İleri Yazılım MühendisliğiAAAAAA
Bulut BilişimiAAAAAA
Görüntü İşlemeAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
İleri Veri Yapıları Sistemleri
İleri Yapay Zeka
Paralel Algoritmalar
Örüntü Tanıma
Büyük Veri Sistemleri
Sosyal Ağlara Giriş
İleri Sistem Enstegrasyonu
Yapay Sinir Ağları
Mobil Ad-hoc Ağlar
Kriptografi ve Bilgisayar Güvenliği
Yapay Sinir Ağları
Yazılım Kalitesini ve Ölçülmesini Anlama
İleri Doğal Dil İşleme
Makine Görmesi
Paralel Algoritmalar
İleri Sinyal İşleme
Sayısal VLSI Test Etme
Mobil Robotların Modellemesi ve Kontrolü
İleri Doğal Dil İşleme
İleri Veri Madenciliği
İleri Bilgisayar MimarisiXXXXXX
Uyarlamalı Kontrol SistemleriXXXXXX
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXX
Uyarlamalı Kontrol SistemleriXXXXXX
Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki Yeni Eğilimler-IXXXXXX
Mühendislikte Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXX
İleri Yazılım MühendisliğiXXXXXX
Bulut BilişimiXXXXXX
Görüntü İşlemeXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"