Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4T%
Araştırma Yöntemleri143513%65.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Endüstriyel Hijyen124411%55.00
Endüstriyel Psikoloji12328%40.00
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri555520%100.00
Epidemiyoloji454518%90.00
Ergonomi444416%80.00
İlk Yardım233210%50.00
İlk Yardım233210%50.00
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı555520%100.00
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı555520%100.00
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı555520%100.00
İş Güvenliği Mevzuatı444416%80.00
İş Güvenliği Mevzuatı444416%80.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku232310%50.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku232310%50.00
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri555520%100.00
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri555520%100.00
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri445518%90.00
Meslek Hastalıkları333211%55.00
Meslek Hastalıkları333211%55.00
Meslek Hastalıkları333211%55.00
Olasılık ve İstatistik21126%30.00
Örgütsel Davranış323210%50.00
Proje Yönetimi444416%80.00
Proje Yönetimi444416%80.00
Yüksek Lisans Projesi555520%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 3636363636--
İlişki Ağırlığı98106107106--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4
Araştırma YöntemleriÇAYOÇY
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Endüstriyel HijyenÇAAZYY
Endüstriyel PsikolojiÇAAZOAZ
Entegre Kalite Yönetim SistemleriÇYÇYÇYÇY
EpidemiyolojiYÇYYÇY
ErgonomiYYYY
İlk YardımAZOOAZ
İlk YardımAZOOAZ
İş Ekipmanlarının Güvenli KullanımıÇYÇYÇYÇY
İş Ekipmanlarının Güvenli KullanımıÇYÇYÇYÇY
İş Ekipmanlarının Güvenli KullanımıÇYÇYÇYÇY
İş Güvenliği MevzuatıYYYY
İş Güvenliği MevzuatıYYYY
İş ve Sosyal Güvenlik HukukuAZOAZO
İş ve Sosyal Güvenlik HukukuAZOAZO
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme TeknikleriÇYÇYÇYÇY
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme TeknikleriÇYÇYÇYÇY
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk EtmenleriYYÇYÇY
Meslek HastalıklarıOOOAZ
Meslek HastalıklarıOOOAZ
Meslek HastalıklarıOOOAZ
Olasılık ve İstatistikAZÇAÇAAZ
Örgütsel DavranışOAZOAZ
Proje YönetimiYYYY
Proje YönetimiYYYY
Yüksek Lisans ProjesiÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )13111110
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )5328
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )4782
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )7776
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )78810
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4
Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Endüstriyel Hijyen
Endüstriyel Psikoloji
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri
Epidemiyoloji
Ergonomi
İlk Yardım
İlk Yardım
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş Güvenliği Mevzuatı
İş Güvenliği Mevzuatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalıkları
Olasılık ve İstatistik
Örgütsel Davranış
Proje Yönetimi
Proje Yönetimi
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 3636363636
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"