Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4T%
Araştırma Yöntemleri544518%90.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Bölüm Seçmeli Ders11114%20.00
Endüstriyel Hijyen333211%55.00
Endüstriyel Hijyen333110%50.00
Endüstriyel Psikoloji11125%25.00
Endüstriyel Psikoloji11125%25.00
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri555318%90.00
Epidemiyoloji21429%45.00
Ergonomi333312%60.00
Ergonomi333312%60.00
İlk Yardım212510%50.00
İlk Yardım221510%50.00
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı444416%80.00
İş Güvenliği Mevzuatı334515%75.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku11226%30.00
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku11226%30.00
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri445518%90.00
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri555520%100.00
Meslek Hastalıkları444517%85.00
Meslek Hastalıkları444517%85.00
Olasılık ve İstatistik333312%60.00
Örgütsel Davranış22217%35.00
Proje Yönetimi554519%95.00
Yüksek Lisans Semineri555520%100.00
Yüksek Lisans Tezi555520%100.00
Yüksek Lisans Tezi555520%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 3232323232--
İlişki Ağırlığı88849297--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4
Araştırma YöntemleriÇYYYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Bölüm Seçmeli DersÇAÇAÇAÇA
Endüstriyel HijyenOOOAZ
Endüstriyel HijyenOOOÇA
Endüstriyel PsikolojiÇAÇAÇAAZ
Endüstriyel PsikolojiÇAÇAÇAAZ
Entegre Kalite Yönetim SistemleriÇYÇYÇYO
EpidemiyolojiAZÇAYAZ
ErgonomiOOOO
ErgonomiOOOO
İlk YardımAZÇAAZÇY
İlk YardımAZAZÇAÇY
İş Ekipmanlarının Güvenli KullanımıYYYY
İş Güvenliği MevzuatıOOYÇY
İş ve Sosyal Güvenlik HukukuÇAÇAAZAZ
İş ve Sosyal Güvenlik HukukuÇAÇAAZAZ
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme TeknikleriYYÇYÇY
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk EtmenleriÇYÇYÇYÇY
Meslek HastalıklarıYYYÇY
Meslek HastalıklarıYYYÇY
Olasılık ve İstatistikOOOO
Örgütsel DavranışAZAZAZÇA
Proje YönetimiÇYÇYYÇY
Yüksek Lisans SemineriÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )111499
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )4156
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )6654
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )4571
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )76612
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4
Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Endüstriyel Hijyen
Endüstriyel Hijyen
Endüstriyel Psikoloji
Endüstriyel Psikoloji
Entegre Kalite Yönetim Sistemleri
Epidemiyoloji
Ergonomi
Ergonomi
İlk Yardım
İlk Yardım
İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı
İş Güvenliği Mevzuatı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
İşyeri Kazalarını Araştırma ve Önleme Teknikleri
Kimyasal, Fiziksel ve Ergonomik Risk Etmenleri
Meslek Hastalıkları
Meslek Hastalıkları
Olasılık ve İstatistik
Örgütsel Davranış
Proje Yönetimi
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
İlişkili Ders Sayısı / 3232323232
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"