Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Doktora Tezi40400440400440
Doktora Tezi40404004404004
Doktora Tezi40044040044040
Doktora Tezi40400440400440
Doktora Tezi40400440404004
Doktora Tezi40044004404004
Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence Sistemleri40400440400440
Gıda Mühendisliğinde Moleküler Yöntemler04404040400440
Gıda Nanoteknolojisi40440404000440
İleri Yağ Teknolojisi 04400440044040
İleri Süt Bilimi ve Teknolojisi04404040404040
Gıda Proses ve Ekipmanlarının04400440044040
Gıda Kolloidleri04404040404004
Gıda Tozları Üretim Teknolojisi 40044040400440
Yeni Ürün Geliştirme04400440044040
İleri Et Bilimi ve Teknolojisi40404040044004
Endüstriyel Mikrobiyoloji40044040044040
İleri Et Bilimi ve Teknolojisi044040400440440
Seminer00000000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Doktora TeziÇAÇAAÇÇAÇAAÇÇA
Doktora TeziÇAÇAÇAAÇÇAÇAAÇ
Doktora TeziÇAAÇÇAÇAAÇÇAÇA
Doktora TeziÇAÇAAÇÇAÇAAÇÇA
Doktora TeziÇAÇAAÇÇAÇAÇAAÇ
Doktora TeziÇAAÇÇAAÇÇAÇAAÇ
Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence SistemleriÇAÇAAÇÇAÇAAÇÇA
Gıda Mühendisliğinde Moleküler YöntemlerAÇÇAÇAÇAÇAAÇÇA
Gıda NanoteknolojisiÇAÇÇAÇAÇAAAÇÇA
İleri Yağ Teknolojisi AÇÇAAÇÇAAÇÇAÇA
İleri Süt Bilimi ve TeknolojisiAÇÇAÇAÇAÇAÇAÇA
Gıda Proses ve EkipmanlarınınAÇÇAAÇÇAAÇÇAÇA
Gıda KolloidleriAÇÇAÇAÇAÇAÇAAÇ
Gıda Tozları Üretim Teknolojisi ÇAAÇÇAÇAÇAAÇÇA
Yeni Ürün GeliştirmeAÇÇAAÇÇAAÇÇAÇA
İleri Et Bilimi ve TeknolojisiÇAÇAÇAÇAAÇÇAAÇ
Endüstriyel MikrobiyolojiÇAAÇÇAÇAAÇÇAÇA
İleri Et Bilimi ve TeknolojisiAÇÇAÇAÇAAÇÇAÇA
SeminerAAAAAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10PÇ11PÇ12PÇ13PÇ14
Doktora TeziXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXX
Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence SistemleriXXXXXXX
Gıda Mühendisliğinde Moleküler YöntemlerXXXXXXX
Gıda NanoteknolojisiXXXXXXX
İleri Yağ Teknolojisi XXXXXXX
İleri Süt Bilimi ve TeknolojisiXXXXXXX
Gıda Proses ve EkipmanlarınınXXXXXXX
Gıda KolloidleriXXXXXXX
Gıda Tozları Üretim Teknolojisi XXXXXXX
Yeni Ürün GeliştirmeXXXXXXX
İleri Et Bilimi ve TeknolojisiXXXXXXX
Endüstriyel MikrobiyolojiXXXXXXX
İleri Et Bilimi ve TeknolojisiXXXXXXX
SeminerXXXXXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"