Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000000%0.00
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim000000000%0.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Doktora Tezi000000000%0.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi000000000%0.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi000000000%0.00
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri000000000%0.00
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme000000000%0.00
Halkla İlişkiler000000000%0.00
İmar Hukuku 000000000%0.00
Kamuda Yönetim ve Organizasyon000000000%0.00
Kent İşletmeciliği000000000%0.00
Kent Sosyolojisi 000000000%0.00
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel Dönüşüm000000000%0.00
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel Temelleri000000000%0.00
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri000000000%0.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.000000000%0.00
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması000000000%0.00
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama000000000%0.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 000000000%0.00
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 000000000%0.00
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu000000000%0.00
Kentsel Planlama000000000%0.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri000000000%0.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri000000000%0.00
Proje Yönetimi000000000%0.00
Şehir Çalışmalarında Sorunlar000000000%0.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku000000000%0.00
Seminer000000000%0.00
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm000000000%0.00
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi000000000%0.00
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkileri000000000%0.00
Yapı Mühendisliği Sanatı I000000000%0.00
Yapı Mühendisliği Sanatı II000000000%0.00
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim000000000%0.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları000000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 484848484848484848--
İlişki Ağırlığı00000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Bölüm Seçmeli Ders--------
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim--------
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi --------
Doktora Tezi--------
Doktora Tezi--------
Doktora Tezi--------
Doktora Tezi--------
Doktora Tezi--------
Doktora Tezi--------
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi--------
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi--------
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri--------
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme--------
Halkla İlişkiler--------
İmar Hukuku --------
Kamuda Yönetim ve Organizasyon--------
Kent İşletmeciliği--------
Kent Sosyolojisi --------
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel Dönüşüm--------
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel Temelleri--------
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri--------
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.--------
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması--------
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama--------
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları --------
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar --------
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu--------
Kentsel Planlama--------
Kentsel Ulaşım Sistemleri--------
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri--------
Proje Yönetimi--------
Şehir Çalışmalarında Sorunlar--------
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku--------
Seminer--------
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm--------
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi--------
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkileri--------
Yapı Mühendisliği Sanatı I--------
Yapı Mühendisliği Sanatı II--------
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim--------
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları--------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )4848484848484848
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )00000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXXX
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimXXXXXXXX
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi XXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXX
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiXXXXXXXX
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiXXXXXXXX
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriXXXXXXXX
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeXXXXXXXX
Halkla İlişkilerXXXXXXXX
İmar Hukuku XXXXXXXX
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonXXXXXXXX
Kent İşletmeciliğiXXXXXXXX
Kent Sosyolojisi XXXXXXXX
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel DönüşümXXXXXXXX
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel TemelleriXXXXXXXX
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXXX
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.XXXXXXXX
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıXXXXXXXX
Kentsel Dönüşüm ve Şehir PlanlamaXXXXXXXX
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları XXXXXXXX
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar XXXXXXXX
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuXXXXXXXX
Kentsel PlanlamaXXXXXXXX
Kentsel Ulaşım SistemleriXXXXXXXX
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriXXXXXXXX
Proje YönetimiXXXXXXXX
Şehir Çalışmalarında SorunlarXXXXXXXX
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuXXXXXXXX
SeminerXXXXXXXX
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel DönüşümXXXXXXXX
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiXXXXXXXX
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine EtkileriXXXXXXXX
Yapı Mühendisliği Sanatı IXXXXXXXX
Yapı Mühendisliği Sanatı IIXXXXXXXX
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimXXXXXXXX
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıXXXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 484848484848484848
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"