Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555555540%100.00
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim5555555540%100.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Doktora Tezi5555555540%100.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi5555555540%100.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi5555555540%100.00
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri5555555540%100.00
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme5555555540%100.00
Halkla İlişkiler5555555540%100.00
İmar Hukuku 5555555540%100.00
Kamuda Yönetim ve Organizasyon5555555540%100.00
Kent İşletmeciliği5555555540%100.00
Kent Sosyolojisi 5555555540%100.00
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel Dönüşüm5555555540%100.00
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel Temelleri5555555540%100.00
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555540%100.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.5555555540%100.00
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması5555555540%100.00
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama5555555540%100.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 5555555540%100.00
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 5555555540%100.00
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu5555555540%100.00
Kentsel Planlama5555555540%100.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri5555555540%100.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri5555555540%100.00
Proje Yönetimi5555555540%100.00
Şehir Çalışmalarında Sorunlar5555555540%100.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku5555555540%100.00
Seminer5555555540%100.00
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm5555555540%100.00
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi5555555540%100.00
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkileri5555555540%100.00
Yapı Mühendisliği Sanatı I5555555540%100.00
Yapı Mühendisliği Sanatı II5555555540%100.00
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim5555555540%100.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları5555555540%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 484848484848484848--
İlişki Ağırlığı240240240240240240240240--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Halkla İlişkilerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İmar Hukuku ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kent İşletmeciliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kent Sosyolojisi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel DönüşümÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel TemelleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm ve Şehir PlanlamaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel PlanlamaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Ulaşım SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Proje YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Şehir Çalışmalarında SorunlarÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
SeminerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel DönüşümÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine EtkileriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yapı Mühendisliği Sanatı IÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yapı Mühendisliği Sanatı IIÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )4848484848484848
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Halkla İlişkiler
İmar Hukuku
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Kent İşletmeciliği
Kent Sosyolojisi
Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel Dönüşüm
Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel Temelleri
Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Şehir Çalışmalarında Sorunlar
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Seminer
Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkileri
Yapı Mühendisliği Sanatı I
Yapı Mühendisliği Sanatı II
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
İlişkili Ders Sayısı / 484848484848484848
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"