Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555535%100.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555535%100.00
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim555555535%100.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 555555535%100.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 555555535%100.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi555555535%100.00
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri555555535%100.00
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme555555535%100.00
Halkla İlişkiler555555535%100.00
İmar Hukuku 555555535%100.00
İmar Hukuku 555555535%100.00
Kamuda Yönetim ve Organizasyon555555535%100.00
Kent İşletmeciliği555555535%100.00
Kent İşletmeciliği555555535%100.00
Kent İşletmeciliği555555535%100.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.555555535%100.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.555555535%100.00
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması555555535%100.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 555555535%100.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 555555535%100.00
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 555555535%100.00
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu555555535%100.00
Kentsel Planlama555555535%100.00
Kentsel Planlama555555535%100.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri555555535%100.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri555555535%100.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri555555535%100.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri555555535%100.00
Proje Yönetimi555555535%100.00
Proje Yönetimi555555535%100.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku555555535%100.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku555555535%100.00
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi555555535%100.00
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim555555535%100.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları555555535%100.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları555555535%100.00
Yüksek Lisans Projesi 555555535%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 4747474747474747--
İlişki Ağırlığı235235235235235235235--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Halkla İlişkilerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İmar Hukuku ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İmar Hukuku ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kent İşletmeciliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kent İşletmeciliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kent İşletmeciliğiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel PlanlamaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel PlanlamaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Ulaşım SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Ulaşım SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Proje YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Proje YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans Projesi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )47474747474747
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Halkla İlişkiler
İmar Hukuku
İmar Hukuku
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Kent İşletmeciliği
Kent İşletmeciliği
Kent İşletmeciliği
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Kentsel Planlama
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Proje Yönetimi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 4747474747474747
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"