Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Projesi 5555555
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.3445555
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 4445555
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 4444444
İmar Hukuku 3333445
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 5444455
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları4544334
Kentsel Planlama4445555
Kentsel Ulaşım Sistemleri5555555
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri5444533
Proje Yönetimi5555555
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları4435555
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri4445543
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme4333445
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması3445555
Kentsel Planlama4554445
Kentsel Ulaşım Sistemleri5555444
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri5444555
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.3555555
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku5444455
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 5333444
Kent İşletmeciliği3334444
Kamuda Yönetim ve Organizasyon3444555
Kent İşletmeciliği3554444
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu4555555
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi4555554
Halkla İlişkiler4555555
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim4555555
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim5555444
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi4555555
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku5444444
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 4555555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555
İmar Hukuku 0000000
Bilimsel Araştırma Yöntemleri0000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Projesi ÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar ÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları ÇÇÇÇÇÇÇ
İmar Hukuku OOOOÇÇÇ
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇÇÇÇÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇÇÇÇOOÇ
Kentsel PlanlamaÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇÇÇÇÇOO
Proje YönetimiÇÇÇÇÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇÇOÇÇÇÇ
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriÇÇÇÇÇÇO
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeÇOOOÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıOÇÇÇÇÇÇ
Kentsel PlanlamaÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇÇÇÇ
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇÇÇÇÇÇ
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇOOOÇÇÇ
Kent İşletmeciliğiOOOÇÇÇÇ
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonOÇÇÇÇÇÇ
Kent İşletmeciliğiOÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuÇÇÇÇÇÇÇ
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇ
Halkla İlişkilerÇÇÇÇÇÇÇ
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimÇÇÇÇÇÇÇ
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimÇÇÇÇÇÇÇ
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇÇÇÇÇÇÇ
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları ÇÇÇÇÇÇÇ
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇÇÇÇÇÇÇ
İmar Hukuku AAAAAAA
Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Projesi
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
İmar Hukuku
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Kent İşletmeciliği
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Kent İşletmeciliği
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Halkla İlişkiler
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
İmar Hukuku XXXXXXX
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"