Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555535%100.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri00000000%0.00
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim555544432%91.43
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 544445531%88.57
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 533344426%74.29
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi455555433%94.29
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri444554329%82.86
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme433344526%74.29
Halkla İlişkiler455555534%97.14
İmar Hukuku 333344525%71.43
İmar Hukuku 00000000%0.00
Kamuda Yönetim ve Organizasyon344455530%85.71
Kent İşletmeciliği333444425%71.43
Kent İşletmeciliği355444429%82.86
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.344555531%88.57
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.355555533%94.29
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması344555531%88.57
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 444444428%80.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 455555534%97.14
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 444555532%91.43
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu455555534%97.14
Kentsel Planlama444555532%91.43
Kentsel Planlama455444531%88.57
Kentsel Ulaşım Sistemleri555555535%100.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri555544432%91.43
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri544453328%80.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri544455532%91.43
Proje Yönetimi555555535%100.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku544445531%88.57
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku544444429%82.86
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi455555534%97.14
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim455555534%97.14
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları454433427%77.14
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları443555531%88.57
Yüksek Lisans Projesi 555555535%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 3535353535353535--
İlişki Ağırlığı137144142148151150152--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bilimsel Araştırma Yöntemleri-------
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimÇYÇYÇYÇYYYY
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇYYYYYÇYÇY
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇYOOOYYY
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiYÇYÇYÇYÇYÇYY
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriYYYÇYÇYYO
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeYOOOYYÇY
Halkla İlişkilerYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İmar Hukuku OOOOYYÇY
İmar Hukuku -------
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonOYYYÇYÇYÇY
Kent İşletmeciliğiOOOYYYY
Kent İşletmeciliğiOÇYÇYYYYY
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OYYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıOYYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları YYYYYYY
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları YÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar YYYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel PlanlamaYYYÇYÇYÇYÇY
Kentsel PlanlamaYÇYÇYYYYÇY
Kentsel Ulaşım SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Ulaşım SistemleriÇYÇYÇYÇYYYY
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYYYYÇYOO
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYYYYÇYÇYÇY
Proje YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇYYYYYÇYÇY
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇYYYYYYY
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıYÇYYYOOY
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıYYOÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans Projesi ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )2222222
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )7453122
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )1413131112119
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )12161519202022
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXX
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Halkla İlişkiler
İmar Hukuku
İmar Hukuku XXXXXXX
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Kent İşletmeciliği
Kent İşletmeciliği
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Kentsel Planlama
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 3535353535353535
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"