Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Tezi 5555555
Yüksek Lisans Tezi 5555555
Yüksek Lisans Semineri 5555555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.3555344
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 3555543
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 3333443
Kent İşletmeciliği4555554
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu5555343
Kentsel Planlama3555544
Kentsel Ulaşım Sistemleri3354434
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri4555444
Proje Yönetimi4433545
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları3344344
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri3333334
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme5435333
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması4434433
İmar Hukuku 3555333
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 5535554
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku4555444
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.3555344
Kentsel Ulaşım Sistemleri3335544
Kent İşletmeciliği3555554
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları5534555
Bilimsel Araştırma Yöntemleri5555555
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi5535535
Halkla İlişkiler3555433
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim3555553
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim3443534
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi3555543
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku4533444
Kentsel Planlama3444534
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 3333443
Kamuda Yönetim ve Organizasyon3555333
Yüksek Lisans Tezi5555555
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri0000000
Yüksek Lisans Semineri 0000000
İmar Hukuku 0000000
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 0000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Tezi ÇÇÇÇÇÇÇ
Yüksek Lisans Tezi ÇÇÇÇÇÇÇ
Yüksek Lisans Semineri ÇÇÇÇÇÇÇ
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇOÇÇ
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar OÇÇÇÇÇO
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları OOOOÇÇO
Kent İşletmeciliğiÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuÇÇÇÇOÇO
Kentsel PlanlamaOÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriOOÇÇÇOÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇÇÇÇÇÇÇ
Proje YönetimiÇÇOOÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıOOÇÇOÇÇ
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriOOOOOOÇ
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeÇÇOÇOOO
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıÇÇOÇÇOO
İmar Hukuku OÇÇÇOOO
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇÇOÇÇÇÇ
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇOÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriOOOÇÇÇÇ
Kent İşletmeciliğiOÇÇÇÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇÇOÇÇÇÇ
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇÇOÇÇOÇ
Halkla İlişkilerOÇÇÇÇOO
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimOÇÇÇÇÇO
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimOÇÇOÇOÇ
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiOÇÇÇÇÇO
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇOOÇÇÇ
Kentsel PlanlamaOÇÇÇÇOÇ
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları OOOOÇÇO
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonOÇÇÇOOO
Yüksek Lisans TeziÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAA
İmar Hukuku AAAAAAA
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi AAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Semineri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kent İşletmeciliği
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
İmar Hukuku
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kent İşletmeciliği
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Halkla İlişkiler
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Kentsel Planlama
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans Tezi
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXX
İmar Hukuku XXXXXXX
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi XXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"