Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Yüksek Lisans Tezi 555555535%100.00
Yüksek Lisans Tezi 555555535%100.00
Yüksek Lisans Semineri 555555535%100.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555535%100.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.355534429%82.86
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 355554330%85.71
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 333344323%65.71
Kent İşletmeciliği455555433%94.29
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu555534330%85.71
Kentsel Planlama355554431%88.57
Kentsel Ulaşım Sistemleri335443426%74.29
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri455544431%88.57
Proje Yönetimi443354528%80.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları334434425%71.43
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri333333422%62.86
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme543533326%74.29
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması443443325%71.43
İmar Hukuku 355533327%77.14
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 553555432%91.43
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku455544431%88.57
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.355534429%82.86
Kentsel Ulaşım Sistemleri333554427%77.14
Kent İşletmeciliği355555432%91.43
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları553455532%91.43
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555535%100.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi553553531%88.57
Halkla İlişkiler355543328%80.00
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim355555331%88.57
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim344353426%74.29
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi355554330%85.71
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku453344427%77.14
Kentsel Planlama344453427%77.14
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 333344323%65.71
Kamuda Yönetim ve Organizasyon355533327%77.14
Yüksek Lisans Tezi555555535%100.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri00000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri 00000000%0.00
İmar Hukuku 00000000%0.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 00000000%0.00

Katkı Düzeyi: 1 Çok Düşük, 2 Düşük, 3 Orta, 4 Yüksek, 5 Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Tezi ÇÇÇÇÇÇÇ
Yüksek Lisans Tezi ÇÇÇÇÇÇÇ
Yüksek Lisans Semineri ÇÇÇÇÇÇÇ
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇOÇÇ
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar OÇÇÇÇÇO
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları OOOOÇÇO
Kent İşletmeciliğiÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuÇÇÇÇOÇO
Kentsel PlanlamaOÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriOOÇÇÇOÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇÇÇÇÇÇÇ
Proje YönetimiÇÇOOÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıOOÇÇOÇÇ
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriOOOOOOÇ
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeÇÇOÇOOO
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıÇÇOÇÇOO
İmar Hukuku OÇÇÇOOO
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi ÇÇOÇÇÇÇ
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.OÇÇÇOÇÇ
Kentsel Ulaşım SistemleriOOOÇÇÇÇ
Kent İşletmeciliğiOÇÇÇÇÇÇ
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıÇÇOÇÇÇÇ
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇÇÇÇÇÇÇ
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiÇÇOÇÇOÇ
Halkla İlişkilerOÇÇÇÇOO
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimOÇÇÇÇÇO
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimOÇÇOÇOÇ
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiOÇÇÇÇÇO
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuÇÇOOÇÇÇ
Kentsel PlanlamaOÇÇÇÇOÇ
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları OOOOÇÇO
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonOÇÇÇOOO
Yüksek Lisans TeziÇÇÇÇÇÇÇ
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriAAAAAAA
Yüksek Lisans Semineri AAAAAAA
İmar Hukuku AAAAAAA
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi AAAAAAA
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Semineri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kent İşletmeciliği
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu
Kentsel Planlama
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Proje Yönetimi
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması
İmar Hukuku
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.
Kentsel Ulaşım Sistemleri
Kent İşletmeciliği
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Halkla İlişkiler
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku
Kentsel Planlama
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları
Kamuda Yönetim ve Organizasyon
Yüksek Lisans Tezi
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXX
İmar Hukuku XXXXXXX
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi XXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"