Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri00000000%0.00
Bilimsel Araştırma Yöntemleri00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders00000000%0.00
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim00000000%0.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 00000000%0.00
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 00000000%0.00
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi00000000%0.00
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri00000000%0.00
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme00000000%0.00
Halkla İlişkiler00000000%0.00
İmar Hukuku 00000000%0.00
İmar Hukuku 00000000%0.00
Kamuda Yönetim ve Organizasyon00000000%0.00
Kent İşletmeciliği00000000%0.00
Kent İşletmeciliği00000000%0.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.00000000%0.00
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.00000000%0.00
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması00000000%0.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 00000000%0.00
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 00000000%0.00
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 00000000%0.00
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu00000000%0.00
Kentsel Planlama00000000%0.00
Kentsel Planlama00000000%0.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri00000000%0.00
Kentsel Ulaşım Sistemleri00000000%0.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri00000000%0.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri00000000%0.00
Proje Yönetimi00000000%0.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku00000000%0.00
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku00000000%0.00
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi00000000%0.00
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim00000000%0.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları00000000%0.00
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları00000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri 00000000%0.00
Yüksek Lisans Tezi00000000%0.00
Yüksek Lisans Tezi 00000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 4444444444444444--
İlişki Ağırlığı0000000--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma Yöntemleri-------
Bilimsel Araştırma Yöntemleri-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Bölüm Seçmeli Ders-------
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim-------
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi -------
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi -------
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi-------
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri-------
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme-------
Halkla İlişkiler-------
İmar Hukuku -------
İmar Hukuku -------
Kamuda Yönetim ve Organizasyon-------
Kent İşletmeciliği-------
Kent İşletmeciliği-------
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.-------
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.-------
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması-------
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları -------
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları -------
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar -------
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu-------
Kentsel Planlama-------
Kentsel Planlama-------
Kentsel Ulaşım Sistemleri-------
Kentsel Ulaşım Sistemleri-------
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri-------
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri-------
Proje Yönetimi-------
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku-------
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku-------
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi-------
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim-------
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları-------
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları-------
Yüksek Lisans Semineri -------
Yüksek Lisans Tezi-------
Yüksek Lisans Tezi -------
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )44444444444444
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )0000000
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXX
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXXXX
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) YönetişimXXXXXXX
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi XXXXXXX
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi XXXXXXX
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiXXXXXXX
Endüstrileşmiş Yapı Üretim SistemleriXXXXXXX
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeXXXXXXX
Halkla İlişkilerXXXXXXX
İmar Hukuku XXXXXXX
İmar Hukuku XXXXXXX
Kamuda Yönetim ve OrganizasyonXXXXXXX
Kent İşletmeciliğiXXXXXXX
Kent İşletmeciliğiXXXXXXX
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.XXXXXXX
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.XXXXXXX
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıXXXXXXX
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları XXXXXXX
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları XXXXXXX
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar XXXXXXX
Kentsel Dönüşümün Sosyal BoyutuXXXXXXX
Kentsel PlanlamaXXXXXXX
Kentsel PlanlamaXXXXXXX
Kentsel Ulaşım SistemleriXXXXXXX
Kentsel Ulaşım SistemleriXXXXXXX
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriXXXXXXX
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriXXXXXXX
Proje YönetimiXXXXXXX
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuXXXXXXX
Şehir Yöneticileri için İdare HukukuXXXXXXX
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiXXXXXXX
Yerel Yönetimlerde Stratejik YönetimXXXXXXX
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıXXXXXXX
Yerel Yönetimlerin Güncel SorunlarıXXXXXXX
Yüksek Lisans Semineri XXXXXXX
Yüksek Lisans TeziXXXXXXX
Yüksek Lisans Tezi XXXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 4444444444444444
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"