Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5T%
Besin Alerjileri ve Beslenme Tedavisi5555525%100.00
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi5555525%100.00
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi5555525%100.00
Besin Bilimi ve Teknolojisi5555525%100.00
Besin Destekleri ve Toplum Sağlığı5555525%100.00
Besin Hijyeni5555525%100.00
Besin Zincirinde Sürdürülebilirlik5555525%100.00
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri5555525%100.00
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri5555525%100.00
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri5555525%100.00
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri5555525%100.00
Beslenme Eğitimi5555525%100.00
Beslenme Ekolojisi5555525%100.00
Beslenme Epidemiyolojisi5555525%100.00
Beslenme ve Davranış5555525%100.00
Beslenme ve Epigenetik5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders5555525%100.00
Dünya Mutfakları5555525%100.00
Endokrin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi5555525%100.00
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme Tedavisi5555525%100.00
İleri Beslenme I5555525%100.00
İleri Beslenme Il5555525%100.00
İştah Kontrolünde Hormonal Mekanizmalar5555525%100.00
Yüksek Lisans Projesi5555525%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 333333333333--
İlişki Ağırlığı165165165165165--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Besin Alerjileri ve Beslenme TedavisiÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının DenetimiÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının DenetimiÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Bilimi ve TeknolojisiÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Destekleri ve Toplum SağlığıÇYÇYÇYÇYÇY
Besin HijyeniÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Zincirinde SürdürülebilirlikÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Bilimlerinde Araştırma TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Bilimlerinde Araştırma TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve AntropometriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve AntropometriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme EğitimiÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme EkolojisiÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme EpidemiyolojisiÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme ve DavranışÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme ve EpigenetikÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇY
Dünya MutfaklarıÇYÇYÇYÇYÇY
Endokrin Hastalıklarında Beslenme TedavisiÇYÇYÇYÇYÇY
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme TedavisiÇYÇYÇYÇYÇY
İleri Beslenme IÇYÇYÇYÇYÇY
İleri Beslenme IlÇYÇYÇYÇYÇY
İştah Kontrolünde Hormonal MekanizmalarÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans ProjesiÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )00000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )3333333333
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Besin Alerjileri ve Beslenme Tedavisi
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi
Besin Bilimi ve Teknolojisi
Besin Destekleri ve Toplum Sağlığı
Besin Hijyeni
Besin Zincirinde Sürdürülebilirlik
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri
Beslenme Eğitimi
Beslenme Ekolojisi
Beslenme Epidemiyolojisi
Beslenme ve Davranış
Beslenme ve Epigenetik
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Dünya Mutfakları
Endokrin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme Tedavisi
İleri Beslenme I
İleri Beslenme Il
İştah Kontrolünde Hormonal Mekanizmalar
Yüksek Lisans Projesi
İlişkili Ders Sayısı / 333333333333
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"