Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5T%
Besin Alerjileri ve Beslenme Tedavisi000000%0.00
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi5555525%100.00
Besin Bilimi ve Teknolojisi000000%0.00
Besin Destekleri ve Toplum Sağlığı5555525%100.00
Besin Hijyeni5555525%100.00
Besin Kompozisyonu ve Analizi000000%0.00
Besin Zincirinde Sürdürülebilirlik000000%0.00
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri5555525%100.00
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri5555525%100.00
Beslenme Eğitimi000000%0.00
Beslenme Ekolojisi000000%0.00
Beslenme Epidemiyolojisi000000%0.00
Beslenme ve Davranış5555525%100.00
Beslenme ve Epigenetik5555525%100.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Bölüm Seçmeli Ders000000%0.00
Dünya Mutfakları5555525%100.00
Endokrin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi000000%0.00
Fermente Gıdalar ve Probiyotikler5555525%100.00
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme Tedavisi5555525%100.00
İleri Beslenme I5555525%100.00
İleri Beslenme Il000000%0.00
İşlevsel Besinler5555525%100.00
İştah Kontrolünde Hormonal Mekanizmalar000000%0.00
Klinik Beslenmede Sorunlar I5555525%100.00
Klinik Beslenmede Sorunlar I 5555525%100.00
Sporcu Beslenmesi5555525%100.00
Yüksek Lisans Semineri000000%0.00
Yüksek Lisans Semineri5555525%100.00
Yüksek Lisans Tezi5555525%100.00
Yüksek Lisans Tezi000000%0.00
İlişkili Ders Sayısı / 363636363636--
İlişki Ağırlığı8585858585--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Besin Alerjileri ve Beslenme Tedavisi-----
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının DenetimiÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Bilimi ve Teknolojisi-----
Besin Destekleri ve Toplum SağlığıÇYÇYÇYÇYÇY
Besin HijyeniÇYÇYÇYÇYÇY
Besin Kompozisyonu ve Analizi-----
Besin Zincirinde Sürdürülebilirlik-----
Beslenme Bilimlerinde Araştırma TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve AntropometriÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme Eğitimi-----
Beslenme Ekolojisi-----
Beslenme Epidemiyolojisi-----
Beslenme ve DavranışÇYÇYÇYÇYÇY
Beslenme ve EpigenetikÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Bölüm Seçmeli Ders-----
Dünya MutfaklarıÇYÇYÇYÇYÇY
Endokrin Hastalıklarında Beslenme Tedavisi-----
Fermente Gıdalar ve ProbiyotiklerÇYÇYÇYÇYÇY
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme TedavisiÇYÇYÇYÇYÇY
İleri Beslenme IÇYÇYÇYÇYÇY
İleri Beslenme Il-----
İşlevsel BesinlerÇYÇYÇYÇYÇY
İştah Kontrolünde Hormonal Mekanizmalar-----
Klinik Beslenmede Sorunlar IÇYÇYÇYÇYÇY
Klinik Beslenmede Sorunlar I ÇYÇYÇYÇYÇY
Sporcu BeslenmesiÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans Semineri-----
Yüksek Lisans SemineriÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans Tezi-----
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )1919191919
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )00000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )00000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )00000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )00000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )1717171717
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5
Besin Alerjileri ve Beslenme TedavisiXXXXX
Besin Alımı ve Vücut Ağırlığının Denetimi
Besin Bilimi ve TeknolojisiXXXXX
Besin Destekleri ve Toplum Sağlığı
Besin Hijyeni
Besin Kompozisyonu ve AnaliziXXXXX
Besin Zincirinde SürdürülebilirlikXXXXX
Beslenme Bilimlerinde Araştırma Teknikleri
Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri
Beslenme EğitimiXXXXX
Beslenme EkolojisiXXXXX
Beslenme EpidemiyolojisiXXXXX
Beslenme ve Davranış
Beslenme ve Epigenetik
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Bölüm Seçmeli DersXXXXX
Dünya Mutfakları
Endokrin Hastalıklarında Beslenme TedavisiXXXXX
Fermente Gıdalar ve Probiyotikler
Gastrointestinal Hastalıklarda Beslenme Tedavisi
İleri Beslenme I
İleri Beslenme IlXXXXX
İşlevsel Besinler
İştah Kontrolünde Hormonal MekanizmalarXXXXX
Klinik Beslenmede Sorunlar I
Klinik Beslenmede Sorunlar I
Sporcu Beslenmesi
Yüksek Lisans SemineriXXXXX
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans TeziXXXXX
İlişkili Ders Sayısı / 363636363636
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"