Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Çağdaş Ahşap Yapılar555555555550%100.00
Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarımı555555555550%100.00
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları555555555550%100.00
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı555555555550%100.00
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri555555555550%100.00
Konutların Gelişim Süreci555555555550%100.00
Koruma Kavramları555555555550%100.00
Mimari Eleştiri555555555550%100.00
Mimari Sunumda Canlandırma555555555550%100.00
Mimari Sunumda Canlandırma555555555550%100.00
Osmanlı Mimari Kültürü ve Sanatı555555555550%100.00
Rölöve Teknikleri555555555550%100.00
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon 555555555550%100.00
Turizm Binaları Planlama İlkeleri555555555550%100.00
Türk – İslam Sanatı 555555555550%100.00
Yapı Malzemelerinin Yapıdaki Performansı555555555550%100.00
Yapım Ekonomisi555555555550%100.00
Yüksek Lisans Semineri555555555550%100.00
Yüksek Lisans Tezi555555555550%100.00
Yüksek Lisans Tezi555555555550%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 2828282828282828282828--
İlişki Ağırlığı140140140140140140140140140140--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Çağdaş Ahşap YapılarÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Depreme Dayanıklı Yapıların TasarımıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm ve UygulamalarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Konutların Gelişim SüreciÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Koruma KavramlarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Mimari EleştiriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Mimari Sunumda CanlandırmaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Mimari Sunumda CanlandırmaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Osmanlı Mimari Kültürü ve SanatıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Rölöve TeknikleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Turizm Binaları Planlama İlkeleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Türk – İslam Sanatı ÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yapı Malzemelerinin Yapıdaki PerformansıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yapım EkonomisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans SemineriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yüksek Lisans TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )28282828282828282828
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Çağdaş Ahşap Yapılar
Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarımı
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri
Konutların Gelişim Süreci
Koruma Kavramları
Mimari Eleştiri
Mimari Sunumda Canlandırma
Mimari Sunumda Canlandırma
Osmanlı Mimari Kültürü ve Sanatı
Rölöve Teknikleri
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon
Turizm Binaları Planlama İlkeleri
Türk – İslam Sanatı
Yapı Malzemelerinin Yapıdaki Performansı
Yapım Ekonomisi
Yüksek Lisans Semineri
Yüksek Lisans Tezi
Yüksek Lisans Tezi
İlişkili Ders Sayısı / 2828282828282828282828
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"