Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Doktora Tezi0000000000
Doktora Tezi0000000000
Doktora Tezi0000000000
Doktora Tezi0000000000
Doktora Tezi0000000000
Doktora Tezi0000000000
Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar0000000000
Yapımda Kalite Yönetimi0000000000
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama0000000000
Konut Üretiminin Evrimi0000000000
Endüstrileşmiş Bina Üretim Sistemleri0000000000
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları0000000000
Ekoloji – Tasarım İlişkisi0000000000
Geleneksel Malzemeler0000000000
Bilimsel Araştırma Yöntemleri0000000000
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı0000000000
Seminer0000000000

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Doktora TeziAAAAAAAAAA
Korumanın Yasal Boyutu ve UygulamalarAAAAAAAAAA
Yapımda Kalite YönetimiAAAAAAAAAA
Kentsel Dönüşüm ve Şehir PlanlamaAAAAAAAAAA
Konut Üretiminin EvrimiAAAAAAAAAA
Endüstrileşmiş Bina Üretim SistemleriAAAAAAAAAA
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik SorunlarıAAAAAAAAAA
Ekoloji – Tasarım İlişkisiAAAAAAAAAA
Geleneksel MalzemelerAAAAAAAAAA
Bilimsel Araştırma YöntemleriAAAAAAAAAA
Depreme Dayanıklı Yapı TasarımıAAAAAAAAAA
SeminerAAAAAAAAAA
Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri
DersPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Doktora TeziXXXXXXXXXX
Korumanın Yasal Boyutu ve UygulamalarXXXXXXXXXX
Yapımda Kalite YönetimiXXXXXXXXXX
Kentsel Dönüşüm ve Şehir PlanlamaXXXXXXXXXX
Konut Üretiminin EvrimiXXXXXXXXXX
Endüstrileşmiş Bina Üretim SistemleriXXXXXXXXXX
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik SorunlarıXXXXXXXXXX
Ekoloji – Tasarım İlişkisiXXXXXXXXXX
Geleneksel MalzemelerXXXXXXXXXX
Bilimsel Araştırma YöntemleriXXXXXXXXXX
Depreme Dayanıklı Yapı TasarımıXXXXXXXXXX
SeminerXXXXXXXXXX

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"