Dersler ile Program Öğrenme Çıktıları İlişkileri


DERSLER İLE PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI İLİŞKİLERİ
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10T%
Bilimsel Araştırma Yöntemleri555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Bölüm Seçmeli Ders555555555550%100.00
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Doktora Tezi555555555550%100.00
Ekoloji - Tasarım İlişkisi555555555550%100.00
Endüstrileşmiş Bina Üretim Sistemleri555555555550%100.00
Geleneksel Malzemeler555555555550%100.00
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama555555555550%100.00
Konut Üretiminin Evrimi555555555550%100.00
Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar555555555550%100.00
Seminer555555555550%100.00
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları555555555550%100.00
Yapımda Kalite Yönetimi555555555550%100.00
İlişkili Ders Sayısı / 2424242424242424242424--
İlişki Ağırlığı120120120120120120120120120120--

Katkı Düzeyi; 1: Çok Düşük, 2: Düşük, 3: Orta, 4: Yüksek, 5: Çok Yüksek

DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Bilimsel Araştırma YöntemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Bölüm Seçmeli DersÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Depreme Dayanıklı Yapı TasarımıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Doktora TeziÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Ekoloji - Tasarım İlişkisiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Endüstrileşmiş Bina Üretim SistemleriÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Geleneksel MalzemelerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Kentsel Dönüşüm ve Şehir PlanlamaÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Konut Üretiminin EvrimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Korumanın Yasal Boyutu ve UygulamalarÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
SeminerÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik SorunlarıÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
Yapımda Kalite YönetimiÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇYÇY
İlişki düzeyi- Yok [0] ( - )0000000000
İlişki düzeyi- Çok Düşük [1] ( ÇA )0000000000
İlişki düzeyi- Düşük [2] ( D )0000000000
İlişki düzeyi- Orta [3] ( O )0000000000
İlişki düzeyi- Yüksek [4] ( Y )0000000000
İlişki düzeyi- Çok Yüksek [5] ( ÇY )24242424242424242424
DerslerPÇ1PÇ2PÇ3PÇ4PÇ5PÇ6PÇ7PÇ8PÇ9PÇ10
Bilimsel Araştırma Yöntemleri
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Bölüm Seçmeli Ders
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Doktora Tezi
Ekoloji - Tasarım İlişkisi
Endüstrileşmiş Bina Üretim Sistemleri
Geleneksel Malzemeler
Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama
Konut Üretiminin Evrimi
Korumanın Yasal Boyutu ve Uygulamalar
Seminer
Tarihi Çevre-Tasarım İlişkisinde Yöntem ve Nitelik Sorunları
Yapımda Kalite Yönetimi
İlişkili Ders Sayısı / 2424242424242424242424
İlişki Yüzdeleri%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"