Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 004Bölüm Seçmeli Ders337.5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
KNT 511Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.337.5
KNT 513İmar Hukuku337.5
KNT 515Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi337.5
KNT 517Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar337.5
KNT 519Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları337.5
KNT 521Kent İşletmeciliği337.5
KNT 523Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu337.5
KNT 525Proje Yönetimi337.5
KNT 527Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi337.5
KNT 529Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim337.5
SKD 601Kentleşmenin Tarihsel ve Kültürel Temelleri337.5
SKD 603Şehir Çalışmalarında Sorunlar337.5
SKD 605Kent Sosyolojisi337.5
SKD 607Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama337.5
SKD 609Yapı Mühendisliği Sanatı I337.5
SKD 611Kentsel Çalışmalarda Bilimsel Araştırma Yöntemleri337.5
Toplam1230

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 699Seminer0 + 227.5
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
KNT 512Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları337.5
KNT 514Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri337.5
KNT 516Kentsel Planlama337.5
KNT 518Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme337.5
KNT 520Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması337.5
KNT 522Kentsel Ulaşım Sistemleri337.5
KNT 524Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri337.5
KNT 526Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku337.5
KNT 528Bilimsel Araştırma Yöntemleri337.5
KNT 530Kamuda Yönetim ve Organizasyon337.5
KNT 532Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi337.5
KNT 532Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi337.5
KNT 534Halkla İlişkiler337.5
KNT 536Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim337.5
SKD 602Türkiye’de Kentleşme Politikaları ve Kentsel Dönüşüm337.5
SKD 604Ulaşım Ağları ve Kentsel Dönüşüm Sürecine Etkileri337.5
SKD 605Kent Sosyolojisi337.5
SKD 606Kentleşme, Çevre Sorunları ve Kentsel Dönüşüm337.5
SKD 610Yapı Mühendisliği Sanatı II337.5
Toplam1130

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

5. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

6. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

7. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

8. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
SKD 600Doktora Tezi0030
Toplam030

Genel Toplam23240

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"