Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Toplam1230

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
GIM 506Kalite Güvence Sistemleri337.5
GIM 508Gıda ve Sanayide Su337.5
GIM 510Gıdalarda Enstrümantal Analizler337.5
GIM 512Genel Yağ Teknolojisi337.5
GIM 514Gıda Fermentasyon Teknolojisi337.5
GIM 516Gıda Ambalajlama Teknolojisi337.5
GIM 518Gıda Endüstrisinde Enzim Teknolojisi337.5
GIM 520Hazır Yemek Teknolojisi ve Catering337.5
GIM 522Konserve Teknolojisi337.5
GIM 524Gıda Biyoteknolojisi337.5
GIM 526İleri Özel Gıdalar337.5
GIM 528Gıda Sanayiinde Katkı Maddeleri337.5
GIM 530İleri Gıda Toksikolojisi337.5
GIM 532Gıda ve İşyeri Sanitasyonu337.5
GIM 534Proses Tasarımı ve Kontrol337.5
GIM 536İleri Hijyen Uygulamaları337.5
GIM 538Helal Gıda Uygulamaları337.5
GIM 540Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik337.5
GIM 542Helal ve Koşer Gıda Regülasyonları337.5
GIM 609İleri Süt Bilimi ve Teknolojisi337.5
GIM 604Gıda Tozları Üretim Teknolojisi337.5
Toplam1230

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GIM 503Yüksek Lisans Projesi0015
3. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
GIM 527Gıdalarda Duyusal Analizler337.5
GIM 529Gıdalarda Kimyasal Analizler337.5
GIM 531Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler337.5
GIM 533Beslenme ve Gıda Güvenliği337.5
GIM 535Gıda ve İşyeri Hijyeni337.5
Toplam630

Genel Toplam3090

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"