Ders Planı ve AKTS kredileri


1. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 004Bölüm Seçmeli Ders337.5
1. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
GIM 505Gıda Mevzuatı337.5
GIM 507Gıdaların Fiziksel Kimyası337.5
GIM 509İleri Gıda Mikrobiyolojisi337.5
GIM 511Gıda Mühendisliği Temel İşlemleri337.5
GIM 513Kırmızı Et Teknolojisi337.5
GIM 515Kanatlı Eti ve Yumurta Teknolojisi337.5
GIM 517Meyve ve Sebze Teknolojisinde Özel İşlemler337.5
GIM 519Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi337.5
GIM 521Süt Bilimi ve Teknolojisi337.5
GIM 523Balık ve Diğer Su Ürünleri Teknolojisi337.5
GIM 525Özel Gıda Muhafaza Yöntemleri337.5
GIM 527Gıdalarda Duyusal Analizler337.5
GIM 529Gıdalarda Kimyasal Analizler337.5
GIM 531Gıdalarda Mikrobiyolojik Analizler337.5
GIM 533Beslenme ve Gıda Güvenliği337.5
GIM 535Gıda ve İşyeri Hijyeni337.5
Toplam615

2. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GIM 501Yüksek Lisans Semineri0 + 227.5
BLS 001Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 002Bölüm Seçmeli Ders337.5
BLS 003Bölüm Seçmeli Ders337.5
2. Yarıyıl Seçmeli Ders Planı
BES 519Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi ve Antropometri337.5
GIM 506Kalite Güvence Sistemleri337.5
GIM 508Gıda ve Sanayide Su337.5
GIM 510Gıdalarda Enstrümantal Analizler337.5
GIM 512Genel Yağ Teknolojisi337.5
GIM 514Fermente Gıdalar ve Probiyotikler337.5
GIM 516Gıda Ambalajlama Teknolojisi337.5
GIM 518Gıda Endüstrisinde Enzim Teknolojisi337.5
GIM 520Hazır Yemek Teknolojisi ve Catering337.5
GIM 522Konserve Teknolojisi337.5
GIM 524Gıda Biyoteknolojisi337.5
GIM 526İleri Özel Gıdalar337.5
GIM 528Gıda Sanayiinde Katkı Maddeleri337.5
GIM 530İleri Gıda Toksikolojisi337.5
GIM 532Gıda ve İşyeri Sanitasyonu337.5
GIM 534Proses Tasarımı ve Kontrol337.5
GIM 536İleri Hijyen Uygulamaları337.5
GIM 538Helal Gıda Uygulamaları337.5
GIM 540Bilimsel Araştırma ve Yayınlarda Etik337.5
GIM 542Helal ve Koşer Gıda Regülasyonları337.5
GIM 544Beslenmede Gıda Kompozisyonu ve Veri Üretimi337.5
Toplam822.5

3. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GIM 500Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

4. YARIYIL DERS PLANI
Ders Kodu Ders Adı T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
GIM 599Yüksek Lisans Tezi0030
Toplam030

Genel Toplam1497.5

T: Teori,
U: Uygulama,
L: Laboratuvar,
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"