Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri7.5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri7.5
Bilimsel Araştırma Yöntemleri7.5
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme7.5
Halkla İlişkiler7.5
İmar Hukuku 7.5
Kamuda Yönetim ve Organizasyon7.5
Kamuda Yönetim ve Organizasyon7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Proje Yönetimi7.5
Toplam75.0
Temel Mesleki Dersler
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 7.5
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Proje Yönetimi7.5
Proje Yönetimi7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Yüksek Lisans Projesi 15.0
Toplam292.5
Uzmanlık / Alan Dersleri
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri7.5
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme7.5
Halkla İlişkiler7.5
İmar Hukuku 7.5
İmar Hukuku 7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması7.5
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 7.5
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Yüksek Lisans Projesi 15.0
Toplam247.5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı615.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"