Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Support Courses
Bilimsel Araştırma Yöntemleri7.5
Gayrimenkul Değerleme ve Geliştirme7.5
Halkla İlişkiler7.5
İmar Hukuku 7.5
Kamuda Yönetim ve Organizasyon7.5
Proje Yönetimi7.5
Toplam45.0
Basic Vocational Courses
Büyükşehir Belediyelerinde (Metropollerde) Yönetişim7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Çevreyle Uyumlu Kentsel Dönüşüm Yönetimi 7.5
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Endüstrileşmiş Yapı Üretim Sistemleri7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kent İşletmeciliği7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşüm Projelerinde Doğal Afet Ve Risk Yön.7.5
Kentsel Dönüşümde Mimari Sorunlar 7.5
Kentsel Dönüşümün Sosyal Boyutu7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Planlama7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Kentsel Ulaşım Sistemleri7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve Ekonomisi7.5
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları7.5
Toplam150.0
Specialization / Field Courses
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin Korunması7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları 7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Şehir Yöneticileri için İdare Hukuku7.5
Yüksek Lisans Projesi 15.0
Toplam60.0
Tüm Derslerin AKTS Toplamı255.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"