Ders Kategori Listesi


DERS KATEGORİ LİSTESİ
Ders KategorileriAKTS
Destek Dersleri
Bilimsel Araştırma Yöntemleri7.5
Toplam7.5
Uzmanlık / Alan Dersleri
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Bölüm Seçmeli Ders7.5
Çağdaş Ahşap Yapılar7.5
Depreme Dayanıklı Yapıların Tasarımı7.5
Kentsel Dönüşüm ve Uygulamaları7.5
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı7.5
Kentsel Yaşam Kalitesi ve Parametreleri7.5
Konutların Gelişim Süreci7.5
Koruma Kavramları7.5
Mimari Eleştiri7.5
Mimari Sunumda Canlandırma7.5
Mimari Sunumda Canlandırma7.5
Osmanlı Mimari Kültürü ve Sanatı7.5
Rölöve Teknikleri7.5
Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon 7.5
Turizm Binaları Planlama İlkeleri7.5
Türk – İslam Sanatı 7.5
Yapı Malzemelerinin Yapıdaki Performansı7.5
Yapım Ekonomisi7.5
Yüksek Lisans Semineri7.5
Yüksek Lisans Tezi30.0
Yüksek Lisans Tezi30.0
Toplam247.5
Tüm Derslerin AKTS Toplamı255.0

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"