Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Entegre Kalite Yönetim SistemleriİSG 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüMesleki Seçmeli
Dersin KoordinatörüYrd.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Halime PEHLİVANOĞLU
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Yüksek lisans öğrencilerine,iş hayatında profosyonelleşmede önemli bir yeri olan kalite kavramları ve sürekli iyileşme sürecinin işletme problemlerini çözmede sağladığı katkılar anlatılarak ,Dünyada ve Ülkemizde uygulanmakta olan Kalite Yönetim Sistemlerini öğretmek ve sektörde tüm kalite yönetim sistemlerinin uygulayıcısı olabilmelerini sağlayarak kontrolünü yapabilecek seviyeye getirmektir.
Dersin İçeriğiKalite ve Toplam Kaliteye Giriş, Kalite Tarihçesi ve İlgili Kavramlar, Toplam Kalite Yönetimi, Süreç Yönetimi, Süreç İyileştirme Süreç Ölçüm Sistemleri, TS EN ISO 9000,9001,14001,1800 1’in sektörde uygulanması bunlara ait; Kalite el kitabı, prosedürler, kontrol ve test talimatları hazırlanması ve iç tetkik planlarının hazırlanması ve Kalite Yönetim Sistemlerinin birbirine entegrasyonu.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ11-TS ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri temel şartları ve kalite yönetim sistemi kurulumu 2-Çevre yönetim sistemi kurulumu ve uygulanması 3-İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi kurulumu ve uygulanması 4-Risk analizleri ve sistemlerin entegras 1, 3, 8, 10, 12, 16A, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 8:Grup Çalışması, 10:Beyin Fırtınası, 12:Örnek Olay, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaKalite ve Toplam Kaliteye girişDers notu sa 1-8
2. HaftaKalite ve Kalite ile ilgili kavramlarDers notu sa 8-23
3. HaftaSürekli iyileşme süreci ve Müşteri odaklılıkDers notu sa 23-30
4. HaftaTS EN ISO 9000-9001 ile ilgili temel şartlarTS EN ISO 9000-9001 ile ilgili temel şartlar standardı
5. HaftaTS EN ISO 9000-9001 ile ilgili temel şartlarile ilgili değişiklikler ve risk tabanlı düşünce tarzıTS EN ISO 9000-9001 ile ilgili temel şartlar
6. HaftaRisk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmesi  Belirlenen risk ve fırsatların yönetilmesiRisk Tabanlı Düşünme Bağlamında her bir prosese ait risk ve fırsatların belirlenmes standardı
7. HaftaTS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses YönetimiTS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi standardı
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi EğitimiTS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Eğitimi standardı
10. HaftaISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi EğitimiISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi standardı
11. HaftaISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi EğitimiISO 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi standardı
12. HaftaRisk anlizlerinin oluşturulması ve çözüm önerileriÖrnek üzerinden uygulama Ders notu eki
13. HaftaKalite Yönetim Sistemlerinin birbiri ile entegre edilmesi ve iç tetkik planlamasıSınıfta uygulama tarafımdan verilen örnek dökümanlar üzerinden
14. HaftaFiziksel, Kimyasal, Biyolojik, psikolojik , Ergonomik tehlikeler ve bunların iş sağlığı ve güvenliği açısından önemiDers notu sa 67-84
15. HaftaKalite El Kitabı ve Talimatlar ile dökümantasyonların hazırlanması Kalite El Kitabı ve Talimatlar ile dökümantasyonların hazırlanması Prosedürlerin önemi ve prosedürlerin hazırlanmasıSınıfta uygulama tarafımdan verilen örnek dökümanlar üzerinden
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuTS EN ISO ISO 9000, 9001, 14001,18001 Standartları -TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi ,TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi ,İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirme ve Derecelendirme Eğitimi, Kamuda İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Standartları
Diğer Kaynaklar-İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanlığı Sınavlarına hazırlık el kitabı 2015 (Pegem Akademi yayıncılık -2016 İş Sağlığı Ve Güvenliği Uygulamalı El Kitabı(Nobel Yayınları)-
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 130
2Uygulama 120
3Final50
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)16.003.0048.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi3.008.0024.0000
3Ara Sınav1.009.009.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev0.000.000.0000
6Uygulama6.0014.0084.0000
7Final1.0015.0015.0000
Toplam İş Yükü180
Toplam İş Yükü / 25 (s)180 / 25
Dersin AKTS Kredisi7

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"