Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Dönüşümde İmar Uygulamaları KNT 5192016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerYrd.Doç.Dr. Zeynep KEREM ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel dönüşüme ilişkin kavram ve uygulamaları, batı deneyimleri ve Türkiye’deki son dönem yasal-kurumsal yapılanmaya ilişkin gelişmeler eşliğinde detaylı olarak irdelemek, süreç ve uygulamaları anlamayı mümkün kılarak, araştırma becerisini, bilgi ve becerileri aktarabilme yetkinliğini kazandırabilmektir.
Dersin İçeriğiKentsel dönüşüme ilişkin kavram ve uygulamaları, batı deneyimleri ve Türkiye’deki son dönem yasal-kurumsal yapılanmaya ilişkin gelişmeler eşliğinde detaylı olarak irdelemek, süreç ve uygulamaları anlamayı mümkün kılarak, araştırma becerisini, bilgi ve becerileri aktarabilme yetkinliğini kazandırabilmektir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1batı deneyimleri ve Türkiye’deki son dönem yasal-kurumsal yapılanmaya ilişkin gelişmeler eşliğinde detaylı olarak irdelemek1, 3, 5A, C
ÖÇ2süreç ve uygulamaları anlamayı mümkün kılarak, araştırma becerisini, bilgi ve becerileri aktarabilme yetkinliğini kazandırabilmek1, 3, 5A, C
ÖÇ3imar uygulamaları konusunda deneyim sahibi olmak1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaSosyo-ekonomik gelişim sürecinde Kentsel Dönüşüme genel bakış, tanımı, hedefleri Kentsel Dönüşümde kullanılan uygulama biçimleri,
2. HaftaKentsel Dönüşümün dünyada tarihsel gelişim süreci
3. HaftaTürkiyede Kentsel Dönüşümün tarihsel süreci
4. HaftaDünyada kentsel dönüşümle ilgili uygulama örnekleri
5. HaftaTürkiye’de Kentsel Dönüşümle ilgili uygulama örnekleri
6. HaftaÖğrenci katılımı:Öğrencilere ilk ders verilmiş olan ödevlerin öğrenciler tarafından sunumu,
7. HaftaÖdevlerin öğrenciler tarafından sunumu devam :Sonuçlar ve değerlendirme
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. Hafta6306 Sayılı Afet Riski Altında ki Alanların Dönüştürülmesi Yasası
10. HaftaKentsel Dönüşümün hukuki ve imar uygulamaları boyutuyla irdelenmesi
11. HaftaDönüşüm sürecinde görülen sorunlar ve sorunlara Türkiye ve Dünya örnekleriyle yaklaşım
12. HaftaKentsel Dönüşüm İmar uygulama aşamasında diğer yasalarla etkileşim
13. HaftaErişilebilir ve sürdürülebilir Kentsel Dönüşüm Modeli
14. HaftaTeknik gezi ile :Bugüne kadar işlenen derslerdeki Kentsel Dönüşüm Modellerinden birisinin yerinde incelemesi
15. HaftaÖğrenilen bilgilerin özeti sonuçların değerlendirilmesi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 3194 Sayılı İmar kanunu 5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu 5393 Sayılı Belediye kanunu 2942 Sayılı Kamulaştırma kanunu 5366 Sayılı yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında kanun https://en.wikipedia.org/wiki/Battersea_Power_Station https://www.batterseapowerstation.co.uk/#!/portal
Diğer KaynaklarAkkar,M.Z., (2006) Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki kavramlar,tanımlar,süreçler ve Türkiye Ataöv,A. ve S.Osmay. ( 2007) Türkiyede Kentsel Dönüşüme Yöntemsel Bir Yaklaşım, METU (Middle East Technical University) Journel of thefaculty of Architecture Cilt 24 Castlemilk: Glaskow ,http://www.theglasgowstory.com/image/?inum=TGSA00795 Couch,C. Ve C. Fraser (2003) Introduction:TheEuropencontextandtheoreticalframeworkChrisCouch ,Charles Fraser ve Susan Percy .Urban Regeneration in Europe,Oxford, Malden,Iowa,Victoria, Berlin :Blackwell Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 16 Mayıs 2012-(Yayın Tarihi Resmi Gazete 31 Mayıs 2012, 28309) Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:Afet Riski Altındaki Alanların DönüştürülmesiHakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği (15 Aralık 2012, Resmi Gazete Sayı 28498 ) Donnison,D.(1993) AgendafortheFutureCampellMcConnell, London :Community Development Foundation Dünyadan Farklı Bir Kentsel Dönüşüm Örneği: Medellinhttps://www.facebook.com/media/set/?set=a.141751902658673. Friesecke,F.(2007)The Role of Partnerships in UrbanRegeneration –SimilaritiesandDifferencesbetweenGermany and United Kingdom Göksu,A,F. Kent Planlamada Yenilikçi Uygulama Araçları,27.Kolokyum Mersin Görün ,M.,Kara,M.,(2010) Kentsel Dönüşüm Ve Sosyal Girişimcilik Bağlamında Türkiye’de Kentsel Yaşam Kalitesinin Artırılması http.//www.arkitera.com/kentsel dönüşüm.html ICE,1988:4 İBB,Kentsel Planlama Müdürlüğü Johnston,C.(2006)RegenerationPartnershipsandCommunities,Shelter NSW Publications,Sydney Keleş,R.(2008) Kentleşme Politikası LeGates ,R.T ve F.Stout (1998) Modernizmandearly urban planning ,1870-1940 Lichfield,D.(1992) Urban Regenerationfor 1990s.London Mat,H.,Yangın,Y.,Ünal,N.(2013) Yeni Belediye Kanunu Çerçevesinde Kentsel Dönüşüm İmar Uygulamaları ve 2B Arazi Satışları Roberts,P.(2000) TheEvolution Definition andPurpose of Urban Regeneration ,P.Roberts ve H.,Sykes Şişman,A.,Kibaroğlu,D., (2009) Dünyada ve Türkiyede Kentsel Dönüşüm Uygulamaları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"