Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Halkla İlişkilerKNT 5342016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDoç. Dr. Abdullah ÖZKAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Ders halkla ilişkiler kavramını öğrencilere tanıtmayı, stratejik halkla ilişkiler uygulamalarının detaylarını aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin derste öğrendikleri halkla ilişkiler stratejilerini iş yaşamında kullanmaları de hedeflenmektedir. Halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesi, halkla ilişkiler model ve teknikleri, halkla ilişkilerin stratejik süreci, kurumsal imaj, itibar ve algı yönetimi, halkla ilişkilerde medya yönetimi, sanal ortamda halkla ilişkiler yönetimi ve halkla ilişkilerin meslek etik kuralları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriğiDers halkla ilişkiler kavramını öğrencilere tanıtmayı, stratejik halkla ilişkiler uygulamalarının detaylarını aktarmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin derste öğrendikleri halkla ilişkiler stratejilerini iş yaşamında kullanmaları de hedeflenmektedir. Halkla ilişkilerin kavramsal çerçevesi, halkla ilişkiler model ve teknikleri, halkla ilişkilerin stratejik süreci, kurumsal imaj, itibar ve algı yönetimi, halkla ilişkilerde medya yönetimi, sanal ortamda halkla ilişkiler yönetimi ve halkla ilişkilerin meslek etik kuralları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Halkla ilişkilerin stratejik bir yönetim biçimi olduğunu1, 3, 5A, C, F
ÖÇ2İmaj, itibar ve algının mutlaka yönetilmesi gerektiğini1, 3, 5A, C, F
ÖÇ3Halkla ilişkilerin; reklam, pazarlama ve propagandadan farkının ne olduğunu1, 3, 5A, C, F
ÖÇ4Halkla ilişkiler stratejik sürecini ve modellerini öğrenir. Ayrıca iş yaşamında öğrendiği bu bilgileri nasıl kullanacağı konusunda da bilgi edinir1, 3, 5A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaHalkla ilişkilerin kavramsal çerçevesi
2. HaftaHalkla ilişkiler modelleri
3. HaftaHalkla ilişkilerin faaliyet alanları ve ilkeleri
4. HaftaHalkla ilişkilerin kullandığı yöntem ve teknikler
5. HaftaHalkla ilişkiler ve Reklam
6. HaftaHalkla ilişkiler ve Pazarlama
7. HaftaHalkla ilişkiler yönetiminin stratejik süreci
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKurumsal iletişim yönetimi ve halkla ilişkiler
10. HaftaHalkla ilişkiler ve kurumsal imaj yönetimi
11. HaftaHalkla ilişkiler ve itibar yönetimi
12. HaftaHalkla ilişkiler ve kriz iletişimi
13. HaftaHalkla ilişkiler ve algılama yönetimi
14. HaftaHalkla ilişkiler ve sponsorluk yönetimi
15. HaftaHalkla ilişkiler ve medya yönetimi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu-Halkla İlişkiler Yönetimi, Abdullah Özkan, İstanbul Ticaret Odası Yayınları, 2009 -Halkla İlişkiler ve İletişim Yönetiminde Mükemmellik, James Grunig, Rota yayınları, 2005 -Halkla ilişkiler; Kavram ve Uygulamalar, Ayla Okay, Aydemir Okay, Der Yayınları, 2014 -Stratejik Halkla İlişkiler Uygulamaları, Ebru Güzelcik Ural, Birsen Yayınevi, 2006
Diğer Kaynaklar-Teoride ve Pratikte Halkla İlişkiler, İrfan Erdoğan, Erk Yayınları, 2006 -İşletmelerde İletişim ve Halkla İlişkiler, Billur Ülger, Der Yayınları, 2003 -Halkla İlişkiler ve İletişim, Fatma Geçikli, Beta Yayınları, 2008 -Halkla İlişkiler: Davranışsal bir yaklaşım, Gönül Burak, Gülay Budak, Beta Yayınları, 1995 -Halkla İlişkiler Ne Değildir? Ayşen Temel Eginli (der.), Say Yayınları, 2014 -Halkla İlişkiler: Neyi, Nasıl Yapmalı?, Aylin Göztaş Pira, Pelin Baytekin, Dönence Yayınları, 2007
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0022.5022.5000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"