Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Dünyada Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiKNT 5322016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Suyun Etkin ve Verimli Yönetiminin Gerekliliği, su yönetimine genel bakış, su yönetimi idari birimlerinin incelenmesi
Dersin İçeriğiSuyun Etkin ve Verimli Yönetiminin Gerekliliği, su yönetimine genel bakış, su yönetimi idari birimlerinin incelenmesi
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Su kalitesi yönetimi konusunda araştırma yapma ve su kalitesi ile ilgili bütüncül bir yaklaşımla değerlendirme yapma1, 3, 5, 12, 13A, C, F
ÖÇ2Su kalitesinin izlenmesi ve denetimin kavranması ve su kalitesi yönetimi konusunda ulusal ve uluslararası uygulamaların değerlendirilmesi1, 3, 5, 12, 13A, C, F
ÖÇ3Su kalite kriterleri ve standartları kavramlarına hakim olarak su kalitesi ile ilgili mevzuatı anlama ve yorumlama1, 3, 5, 12, 13A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, Dersin Konusu, Önemi ve İçeriği
2. HaftaSuyun Etkin ve Verimli Yönetiminin Gerekliliği
3. HaftaAB’de Su Yönetimine Genel Bakış
4. HaftaBazı AB Ülkelerinde Bütünleşik Su/Atıksu Yönetimi Uygulamaları: Fransa Örneği
5. HaftaBazı AB Ülkelerinde Bütünleşik Su/Atıksu Yönetimi Uygulamaları: İngiltere Örneği
6. HaftaBazı AB Ülkelerinde Bütünleşik Su/Atıksu Yönetimi Uygulamaları: İspanya Örneği
7. HaftaAvustralya’da Su Yönetimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaABD’de Su Yönetimi
10. HaftaSu ve Atıksu (Kanalizasyon) İdarelerinin Yapılandırılması: - Su ve Atıksu İdarelerinin Genel Özellikleri - Hizmet Kalitesiyle İlgili Gereklilikler - Ekonomik/Mali Gereklilikler
11. HaftaSu ve Atıksu İdarelerinin Yapılandırılması: Ülke Örnekleri – Fransa ve İsveç
12. HaftaSu ve Atıksu İdarelerinin Yapılandırılması: Ülke Örnekleri – İngiltere ve Avustralya
13. HaftaSu ve Atıksu İdarelerinin Yapılandırılması: Ülke Örnekleri – İtalya ve Portekiz
14. HaftaSu ve Atıksu İdarelerinin Yapılandırılması: Ülke Örnekleri – ABD ve Brezilya
15. HaftaSu ve Atıksu İdarelerinin Yapılandırılması: Ülke Örnekleri – Hollanda ve Singapur
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• IHP and NARBO, “Introduction to Integrated Water Resources Management Guidelines at River Basin Level”, The United Nations World Water Assesment Programme, 2009. • Marquez, R. C., “Regulation of Water and Wastewater Services”, International Water Association Publications, June 2010. • Barreira, A., “Water Governance at the European Union”, Universities Council on Water Resources, 2006. • Tuna, D., “Su Sorunlarına Çözüm Arayışları: Su Yönetişimi”, İTÜ Çevre Bilimi ve Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi, Haziran 2012. • Novotny, V., “Water Quality: Diffuse Pollution and Watershed Management”, 2nd edition, 2003. • DeBarry, P. A., “Watersheds; Processes, Assessment and Management”, John Wiley & Sons, Inc., 2004, New Jersey.
Diğer Kaynaklar• Randhir, T. O., “Watershed Management; Issues and Approaches”, , IWA Publishing, 2007, UK. • Patel, B. R., Patel, K.B., Parikh, M. M., “Water Governance and Management System in England, Germany and France”, Thirteenth International Water Technology Conference, IWTC 13 2009, Hurghada, Egypt. • United States Environmental Protection Agency, “Handbook for Developing Watershed Plans to Restore and Protect Our Waters”, March 2008. • United Nations, “Guidelines and Manual on Land-Use Planning and Practices in Watershed Management and Diaster Reduction”, June 1997.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.006.0030.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"