Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kent İşletmeciliğiKNT 5212016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüAlan Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerProf. Dr. Adem ESEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı genel olarak işletme ve ilgili kavramlar, işletmelerin sınıflandırılması: özel ve kamu işletmeleri, işletmelerin fonksiyonları ve strateji geliştirilmesi hakkında bilgilerin kazandırılması, kent işletmeciği örnekler üzerinden anlatımı.
Dersin İçeriğigenel olarak işletme ve ilgili kavramlar, işletmelerin sınıflandırılması: özel ve kamu işletmeleri, işletmelerin fonksiyonları ve strateji geliştirilmesi hakkında bilgilerin kazandırılması, kent işletmeciği örnekler üzerinden anlatımı.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1işletmelerin sınıflandırılması1, 3, 5A, C
ÖÇ2işletmelerin fonksiyonları ve strateji geliştirilmesi hakkında bilgilerin kazandırılması1, 3, 5A, C
ÖÇ3kent işletmeciği 1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftagenel olarak işletme ve ilgili kavramlar
2. Haftaişletmelerin sınıflandırılması: özel ve kamu işletmeleri
3. Haftaişletmelerin fonksiyonları: yönetim fonkisoyun
4. HaftaÜretim fonksiyonu
5. HaftaPazarlama fonksiyonu, halkla ilişkiler fonksiyonu
6. Haftainsan kaynakları fonksiyonu
7. HaftaFinansman ve ar-ge fonksiyonları
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaStratejik planlama ve yönetimi
10. HaftaStratejik planlarda paydaşlar, analizler
11. HaftaBelediye şirketleri
12. HaftaKooperatifçilik
13. HaftaVakıf ve STK'lar
14. Haftaistanbul'da kent işletmeciliği
15. HaftaGenel değelendirme
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuders slaytları
Diğer Kaynaklarders slaytları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"