Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Yaşam Kalitesi ve ParametreleriKNT 5242016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr. Olcay AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Kentsel yaşam kalitesi; toplum, ekonomi ve çevre ekseninde, yaşam kalitesi ve çevre kalitesinin karşılıklı etkileşiminde gerçekleşen nesnel ve öznel değerlendirme ölçütleri ile ifade edilebilen bir kavramdır. Kentsel yaşam kalitesinin algıya dayalı, esenlik, sağlık, güvenlik, huzur vb. değerleri öznel bileşenlerini oluştururken; yapılı çevre, doğal çevre, ekonomik ve sosyal fonksiyon alanları gibi somut değerler ise nesnel bileşenlerini oluşturmaktadır.
Dersin İçeriğiKaliteli bir yaşam çevresi ve kent dokusu; yapılar, ulaşım olanakları ve açık ve ye- şil alanlar arasındaki dengeli bir mekansal ilişkinin sonucudur. Sahip oldukları özellikleri ve kısmi kalitelerine görece açık ve yeşil alan kullanımlarının türleri, büyüklükleri, donanımları, fonksiyonları ve hizmet alanları kentsel yaşam kalitesi içerisindeki etkisini ortaya koymaktadır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Kentsel yaşam kalitesi kavramı hakkında bilgilenir.1, 3, 5, 14, 16C, D, F
ÖÇ2Kentsel yaşam kalitesini artırma yönünde bilgilenir.1, 3, 5, 14, 16C, D, F
ÖÇ3Kentsel açık-yeşil alanların yaşam kalitesine katkılarını kavrar.1, 3, 5, 14, 16C, D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma, 16:Proje Temelli Öğrenme (Saha çalışması dâhil)
Ölçme Yöntemleri:C:Ödev, D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması.
2. HaftaKentsel yaşam kalitesi kavramı
3. HaftaKentsel yaşam kalitesi kavramı
4. HaftaKentsel yaşam kalitesi öznel bileşenleri
5. HaftaKentsel yaşam kalitesi öznel bileşenleri
6. HaftaKentsel yaşam kalitesi nesnel bileşenleri
7. HaftaMekan kalitesi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaKentsel mekanda kalite parametreleri
10. HaftaKentsel mekanda kalite parametreleri
11. HaftaKentlerin ve kentsel mekanların kalitesini iyileştirme çalışmaları
12. HaftaKentsel açık-yeşil alanların önemi
13. HaftaKentsel açık-yeşil alanların yaşam kalitesine katkıları
14. HaftaÖğrenci sunumları
15. HaftaÖğrenci sunumları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuRENKLİDAĞ, Ö., The Urban Park: An Extension of Nature and Urban Culture, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Y. Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Ankara, 2000.
Diğer KaynaklarNYHUUS, S., THOREN, A, H., Green Structure Planning on Norvegian Cities, UN. 7. Conference on Urban and Regional Research: Urban Ecology, Ankara, ss. 269-288, 1992.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 120
2Ödev 220
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.003.0045.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi15.002.0030.0000
3Ara Sınav0.000.000.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev2.0035.0070.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0045.0045.0000
Toplam İş Yükü190
Toplam İş Yükü / 25 (s)190 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"