Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Tarihi Eserlerin KorunmasıKNT 5202016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi VerenlerDr. Olcay AYDEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Program, İstanbul'dan hatta, İstanbul dışından katılan ve çoğu iş hayatına atılmış profesyonellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda çoğu İstanbul'da veya farklı kentlerde kentin üretim sürecine katılan bu profesyonellerin o kente katkısı, azımsanamayacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda şehirlerin önemli röperleri olan kültür varlıkları, önemli uygulamaların yapıldığı; öncelikle kent yöneticilerinin daha sonra da koruma eğitimi almış mimar, mühendis, şehir plancı, arkeolog, sanat tarihçi, vb meslek alanlarındaki profesyonellerin çalışma alanı haline gelmiştir.
Dersin İçeriğiProgram, İstanbul'dan hatta, İstanbul dışından katılan ve çoğu iş hayatına atılmış profesyonellerden oluşmaktadır. Bu bağlamda çoğu İstanbul'da veya farklı kentlerde kentin üretim sürecine katılan bu profesyonellerin o kente katkısı, azımsanamayacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda şehirlerin önemli röperleri olan kültür varlıkları, önemli uygulamaların yapıldığı; öncelikle kent yöneticilerinin daha sonra da koruma eğitimi almış mimar, mühendis, şehir plancı, arkeolog, sanat tarihçi, vb meslek alanlarındaki profesyonellerin çalışma alanı haline gelmiştir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Tarihi çevrede yaklaşım ve tasarım yöntemleri konusunda bilgi sahibi olma1, 5, 14D, F
ÖÇ2Tarihi çevrede yeniden değerlendirme ve yeni yapı tasarımında mevcut olumlu ve olumsuz örnekler üzerinde değerlendirme yapma becerisini kazanma1, 5, 14D, F
ÖÇ3Tarihi çevrede tasarımın mantığı ve yöntemleri konusu hakkında bilgi sahibi olma1, 5, 14D, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 14:Bireysel Çalışma
Ölçme Yöntemleri:D:Proje / Tasarım, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaDersin Tanımı, içeriğinin irdelenmesi, çalışma planı
2. HaftaTarihi Çevre Olgusunun Tanımı, Tarihi Çevreye Saygı ve Tarih Bilinci
3. HaftaTarihi Çevrelerin Yeniden Değerlendirilmesi kuramı, Tarihsel gelişimi ve gerekçeleri
4. HaftaTarihi Çevrelerde Yeniden Değerlendirme ve yeni tasarım Stratejileri
5. HaftaTasarımda Nitelik-kalite sorunu,
6. HaftaÇevre Analizi ve Yöntemleri
7. HaftaSwot analizi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaTarihi çevrelerde yeniden değerlendirme çalışmalarının örneklerle incelenmesi ve analiz yöntemlerinin ışığında irdelenmesi
10. HaftaTarihi çevrelerde yeniden değerlendirme çalışmalarının örneklerle incelenmesi ve analiz yöntemlerinin ışığında irdelenmesi
11. HaftaTarihi çevrelerde yeniden değerlendirme çalışmalarının örneklerle incelenmesi ve analiz yöntemlerinin ışığında irdelenmesi
12. HaftaTasarım girdileri; tarihi çevrede yeni yapı tasarımının örneklerle incelenmesi ve analiz yöntemlerinin ışığında irdelenmesi
13. HaftaTasarım girdileri; tarihi çevrede yeni yapı tasarımının örneklerle incelenmesi ve analiz yöntemlerinin ışığında irdelenmesi
14. HaftaÖğrenci sunuşları
15. HaftaÖğrenci sunuşları
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notuderste anlatılan slaytlar
Diğer Kaynaklarders çıktıları
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ödev 120
2Ödev 220
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"