Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Gayrimenkul Değerleme ve GeliştirmeKNT 5182016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin amacı ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının ve hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesi konusunun anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Dersin İçeriğiDersin amacı ekonomik yatırımların önemli bir kısmını oluşturan gayrimenkul yatırımlarının, hem yatırımcının ve hem de ülkenin ekonomik menfaatleri çerçevesinde değerlendirilmesi konusunun anlaşılmasının sağlanmasıdır.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.1, 3, 5A, C
ÖÇ2Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.1, 3, 5A, C
ÖÇ3Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme..1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGayrimenkul yatırım projelerine ilişkin kavramsal yaklaşımlar (paydaşlar, roller, sektörel veriler gibi)
2. HaftaKonut, alışveriş merkezi ve ofis projeleri geliştirme modelleri (ortaklık, hâsıla paylaşımı, yap – sat gibi), kritik başarı faktörleri ve performans göstergeleri
3. HaftaProje geliştirme (stratejik planlama, arsa geliştirme, finansal modeller)
4. HaftaFizibilite çalışmaları, yasal ve resmi işlemler (sözleşmeler, belediye işlemleri vs.)
5. HaftaMaliyet hesaplaması
6. HaftaPazar araştırması, hedef kitle belirleme
7. HaftaKonsept – tasarım kriterleri, projelendirme, ruhsat işlemleri)
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaProje uygulama (inşaat teknolojisi, proje yapım modelinin belirlenmesi, yapım şartnamesi, üretimin planlanması)
10. HaftaNakit yönetimi, mobilizasyon, malzeme ve hizmet satın alma
11. HaftaYapı kullanımını sağlama (kat mülkiyeti, iskan vs.), teslim - teslim sonrası yükümlülükler, işletmenin kurulması
12. HaftaPazarlama – satış (pazarlama – satış stratejisinin belirlenmesi, fiyatlandırma, reklâm kampanyaları ve lansman, tüketiciyi koruma kanunu, sözleşme)
13. HaftaPazarlama – satış (pazarlama – satış stratejisinin belirlenmesi, fiyatlandırma, reklâm kampanyaları ve lansman, tüketiciyi koruma kanunu, sözleşme), (Yıl içi sınavı 2)
14. HaftaYönetimsel yaklaşımlar (kriz yönetimi, risk yönetimi, marka yönetimi, paydaşlarla proje iletişimi)
15. HaftaDönem içi çalışmalar belirlenmiş olan proje üzerinde öğrencilerin uygulamaya yönelik biri gayrimenkul geliştirme, diğer, proje uygulama olmak üzere iki adet proje çalışması yapılması, konusunda uzman kişilerin sunumları.
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu
Diğer KaynaklarDers Notları • Mike E. Miles, Gayele L. Barens, mark J. Eppli, Marc A. Weis, “Real Estate Deveploment Principles and Process” ULI, 2007 • Richard B. Peiser with Anne B. Frej, “Professional Real Estate Developmen”t, The ULI GuIde To The BusinessULI, 2007 • Turgay Gültekin “Gayrimenkul Bilgi Bankası” • A. Eugene Kohn, Paul Katz Office Building, ULI, 2005 • Kargül, D, “Fizibilite Raporu Hazırlama Esasları ve Örnekleri”, İstanbul Ticaret Odası, Yayın No: 1996-27, Denge Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti., 1996. • Oberlender, G.D., “Project Management For Engineering and Construction” • Callahan, M. T., Quackenbush, D. G. and Rowings, J. E., “Construction Project Scheduling”
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"