Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
İmar Hukuku KNT 5132016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. Halil KALABALIK
Dersi VerenlerProf. Dr. Halil KALABALIK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İmar hukukunun esasları, diğer hukuk dalları ile, özellikle eşya hukuku ile, olan bağı ve temel kavramların aktarılması.
Dersin İçeriğiİmar Hukuku kapsamında, İmar Hukuku’nun diğer hukuk dalları içerisindeki yeri ve önemi tartışılmakta; imar ile ilgili mevzuat, imar planları ile ilgili esaslar, yapı ve yapı ile ilgili esaslar, imar mükellefiyet ve yaptırımları, yapı denetimi ve yargısal denetim gibi konular incelenmektedir.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Sözlü anlatım ve uygulamadan örnekler vererek karşılıklı tartışma.1, 3, 5A, C
ÖÇ2İmar uyuşmazlıkları hakkında fikir sahibi olur1, 3, 5A, C
ÖÇ3İmar hukuku hakkında genel bilgi edinir.1, 3, 5A, C
ÖÇ4Sağlıklı, düzenli ve estetik şehirleşme bilincine sahip olur.1, 3, 5A, C
ÖÇ5İmar uyuşmazlıklarını çözebilme yeteneğini kazanır.1, 3, 5A, C
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 3:Tartışma, 5:Gösterim
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. Haftaİmar kavramı, düzenlenme, denetim ve imar hukuku
2. Haftaİdarenin planlama görevi ve imar planları
3. HaftaPlanlar ve plan hiyerarşisi
4. HaftaPlanlama yetkisi, planlama ilkeleri ve imar planlarında usul kuralları
5. Haftaİmar planlarında ve planlama alanlarında değişiklik
6. Haftaİmar planlarının hukuki niteliği, yürürlüğe girmesi ve imar programları
7. Haftaİmar planlarında bölgeler
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaParselasyon uygulamaları
10. HaftaYapılaşma ve hukuki boyutu
11. HaftaHukuka uygunluk bakımından yapılaşma ve sonuçları
12. Haftaİnşai faaliyetlerin denetimi
13. Haftaİnşaat hakkına getirilen kısıtlamalar ve yapılaşmaya teşvik
14. HaftaKoruma amaçlı planlama
15. HaftaPlanlama ve uygulama sürecinde imar ve çevre ilişkisi
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders NotuKALABALIK, İmar Hukuku Dersleri, Ankara, 2009;
Diğer KaynaklarERGEN, İmar Planları, Ankara, 2006; KOÇAK/BEYAZ, İmar Uygulamaları, Ankara, 2007. İmar mevzuatı, ders notları.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Master düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: Master düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini master düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında master düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 140
2Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.0020.0000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0017.5017.5000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0050.0050.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"