Ders Kodu Yarıyıl T+U+L Saat Haftalık Ders Saati AKTS
Türkiye'de Su ve Atıksu Yönetimi ve EkonomisiKNT 5272016 - 2017T : 3+U : 037.5

T : Teori, U : Uygulama, L : Laboratuvar, AKTS : Avrupa Kredi Transfer Sistemi

Ön Koşul DersleriÖn koşul dersi yoktur.
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisansüstü
Dersin TürüTeknik Seçmeli
Dersin KoordinatörüProf. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Dersi VerenlerProf. Dr. Adem ESEN, Prof. Dr. İzzet ÖZTÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Dersin ana amaçları, öğrencilere; 1. Su kalitesi yönetimi konusunda temel kavramları tanıtmak 2. Su kalitesi problemlerini değerlendirme becerisini kazandırmak 3. Doğal kaynakların sürdürülebilirliği için geniş açıdan bakan çözümler üretme becerisini kazandırmak
Dersin İçeriğiMiktarı ve kalitesine bağlı olarak suyun önemi, su kirlenmesi, kirletici kaynaklar, kirleticilerin ve su kalitesi parametrelerinin önemi ve su kalitesinin değerlendirilmesinde kullanımları, su kalitesi standartları, çeşitli yararlı kullanımlara bağlı olarak su kalitesinde meydana gelen kalite değişimleri, su kalitesi ile ilgili mevzuat, izleme ve denetim, su kalitesi yönetimi ile ilgili ulusal ve uluslararası uygulamalar, modelleme ve su kalitesi yönetimi çalışmaları.
Sıra No Dersin Öğrenme Çıktıları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
ÖÇ1Suyun önemini kavrama, su kalite parametrelerinin su kalitesi ile ilişkilendirilmesi ve bu parametrelerin nümerik değerlerine bakarak su kalitesi değerlendirmesi yapabilme1, 5, 12, 13A, C, F
ÖÇ2Suyun yararlı kullanım amaçlarına bağlı olarak gereken su kalitesini tayin etme 1, 5, 12, 13A, C, F
ÖÇ3Kirletici kaynakların belirlenmesi, çeşitli kullanımlar ile noktasal ve yayılı kaynaklardan oluşacak su kirliliğinin değerlendirilmesi 1, 5, 12, 13A, C, F
ÖÇ4Su kalite kriterleri ve standartları kavramlarına hakim olarak su kalitesi ile ilgili mevzuatı anlama ve yorumlama 1, 5, 12, 13A, C, F
Öğretim Yöntemleri:1:Anlatım, 5:Gösterim, 12:Örnek Olay, 13:Deney / Laboratuvar / Atölye / Alan Uygulaması
Ölçme Yöntemleri:A:Sınav (Yazılı Sınav / Test: Doğru-Yanlış Testi, Çoktan Seçmeli Testi, Kısa Cevaplı Test, Eşleştirmeli Test), C:Ödev, F:Performans Görevi (Uygulama / Laboratuvar / Atölye / Arazi Çalışması / Seminer / Sunum / Bitirme Çalışması / Tez)
Sıra No Konular Ön Hazırlık
1. HaftaGiriş, Dersin Önemi ve İçeriği
2. HaftaÇevre Mühendisleri İçin Temel İstatistik: Veri Analizi
3. HaftaÇevre Mühendisleri İçin Temel İstatistik: Veri Analizi
4. HaftaKütle Dengesi (Denkliği) Kavramı ve Çevresel Süreçlerle İlgili Ayırma İşlemleri
5. HaftaEkosistemler, Su Kalitesi Gösterge ve Standartları
6. HaftaTemel Mühendislik Ekonomisi ve Proje Değerlendirme Analizi
7. HaftaSu Temini ve Dağıtım Sistemlerinde Gelir Getirmeyen Su (Kayıp/Kaçak) Yönetimi
8. HaftaAra SınavAra Sınav
9. HaftaAtıksu Arıtma Tesislerinde Enerji Verimliliği
10. HaftaTürkiye’de Su Yönetimi İle İlgili Genel Yasal ve İdari Çerçeve
11. HaftaAB ile Uyumlu Su Havzaları Esaslı Bütünleşik Su Yönetimi: Havza Koruma Eylem Planları, Havza Yönetim Planları (Marmara Havzası, Büyük Melen Alt Havzası Örnekleri)
12. HaftaAB ile Uyumlu Su Havzaları Esaslı Bütünleşik Su Yönetimi: Havza Koruma Eylem Planları, Havza Yönetim Planları (Marmara Havzası, Büyük Melen Alt Havzası Örnekleri)
13. HaftaBüyükşehirlerde Su ve Atıksu Yönetimi – İSKİ Örneği
14. Haftaİklim Değişikliğinin Su Kaynakları Yönetimine Etkileri: İklim Değişikliğine
15. HaftaDirençli Su Yönetim İlkeleri
16. HaftaFinal SınavıFinal Sınavı
Kaynaklar
Ders Notu• Muslu, Y. (1998). Çevre Mühendisliğinin Esasları. İTÜ Rektörlüğü, İstanbul.
Diğer Kaynaklar• Vesilind, P. A., Morgan, S. M., Heine, L. G. (2012). Çevre Mühendisliğine Giriş (Çeviri editörü: Prof. Dr. İsmail Toröz). Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul. • AB Su Çerçeve Direktifi ve diğer ilgili alt direktifler • Uslu, O. (1996). Çevresel Etki Değerlendirmesi. Türkiye Çevre Vakfı. • Muslu, Y. (2001). Göl ve Haznelerde Su Kalitesi Yönetimi ve Alg Kontrolü. İSKİ Yayınları. • Muslu, Y. (2013). Su ve Atıksu Mühendisliği, Cilt I ve II (İkinci Baskı). Su Vakfı Yayını. • Tanık, A., Öztürk, İ., Cüceloğlu, G. (2015). Arıtılmış Atıksuların Yeniden Kullanımı ve Yağmursuyu Hasadı Sistemleri (El Kitabı). Türkiye Belediyeler Birliği.
Sıra No Program Öğrenme Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
PÇ1Analitik düşünme: Yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği niceliksel ve niteliksel analizleri yapabilmeX
PÇ2Eleştirel düşünme: yüksek lisans düzeyinde yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilmeX
PÇ3Süreç yönetimini algılayabilme: Analiz-sentez, planlama, karar verme, inisiyatif kullanma süreçlerini yüksek lisans düzeyinin gerektirdiği kapsamda algılayabilme ve kullanabilmeX
PÇ4Seçeneklere açık olma: Kentsel planlama alanında yüksek lisans düzeyinde farklı planlama kuramlarını ve uygulamalarını dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; planlama ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izlemeX
PÇ5Meslek alanını tanımak için gereken bilgiye sahip olma: Master düzeyinin gerektirdiği kapsamda kent, planlama ve tasarım konularını algılayabilmeX
PÇ6Teknoloji kullanabilme: Güncel teknolojiyi şehir planlama master düzeyinin gerektirdiği düzeyde kullanabilmeX
PÇ7Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilmeX

Katkı Düzeyi: 1. Çok Düşük 2. Düşük 3. Orta 4. Yüksek 5. Çok Yüksek

Sıra No Yarıyıl İçi Çalışmaları Katkı Yüzdesi
1Ara Sınav 120
2Ödev 120
3Final60
Toplam100
Sıra No Etkinlik Sayısı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü (Saat)
1Ders Süresi (Sınav Haftası Dahildir)15.005.0075.0000
2Sınıf Dışı ders Çalışma Süresi5.005.0025.0000
3Ara Sınav1.0020.5020.5000
4Kısa Sınav0.000.000.0000
5Ödev1.0020.0020.0000
6Uygulama0.000.000.0000
7Final1.0047.0047.0000
Toplam İş Yükü187.5
Toplam İş Yükü / 25 (s)187.5 / 25
Dersin AKTS Kredisi8

"Kent İçinde Bir Kampüs Üniversitesi"